Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо спрощення порядку розгляду питань
надання допомоги сім'ям загиблих

З метою спрощення порядку розгляду питань надання допомоги сім'ям загиблих від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину першу статті 46 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) доповнити словами "а за можливості вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру - протягом одного місяця після завершення роботи спеціальної комісії, утвореної внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".

2. У Цивільному процесуальному кодексі України ( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492):

1) частину четверту статті 81 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) оголошення фізичної особи померлою внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру";

2) статтю 84 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Витрати фізичних осіб, пов'язані з оплатою правової допомоги при розгляді судом справ про оголошення померлою фізичної особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку, або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, несуть юридичні особи, на території яких мав місце нещасний випадок внаслідок таких надзвичайних ситуацій";

3) частину першу статті 256 доповнити пунктом 9 такого змісту:

"9) смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".

3. Частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113 із наступними змінами) доповнити пунктом 9-1 такого змісту:

"9-1) громадяни - за заявами, що подаються до суду у справах окремого провадження про оголошення фізичної особи померлою внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 25 червня 2009 року
N 1568-VI