Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 16, ст.263 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1506-VI від 11.06.20
09 -
набирає чинності з 01.01.2010 р. )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" ( 93-15 ) Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526):

1) у частині четвертій статті 18:

слова "народним депутатом" та "народний депутат" замінити відповідно словами "депутатом місцевої ради" та "депутат місцевої ради";

слова "Ради народних депутатів" замінити словами "відповідної місцевої ради";

2) у частині п'ятій статті 24 слова "Рад народних депутатів" замінити словами "сільських, селищних, міських рад";

3) у частині другій статті 26 слова "Ради народних депутатів" замінити словами "місцеві ради";

4) у тексті Закону слова "Ради народних депутатів" у всіх відмінках замінити словом "ради" у відповідному відмінку.

2. Перше речення частини третьої статті 23 Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89; 1999 р., N 26, ст. 213; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 23, ст. 320) після слова "військовослужбовці" доповнити словами "депутати місцевих рад, які працюють у цих радах на постійній основі" та після слів "державної влади" доповнити словами "та місцевого самоврядування".

3. У Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190):

1) у статті 5:

у частині першій слова "Рад народних депутатів" замінити словами "відповідних місцевих рад";

частину другу після слів "народні депутати" доповнити словами "депутати місцевих рад";

частину третю викласти в такій редакції:

"Військовослужбовці, обрані на виборні посади до місцевих рад, на яких вони працюють на постійній основі, прикомандировуються до відповідних місцевих рад із залишенням на військовій службі. Час роботи військовослужбовця на виборній посаді в місцевій раді, на якій він працює на постійній основі, зараховується до вислуги років на військовій службі. Після закінчення строку повноважень у місцевій раді військовослужбовець направляється в розпорядження військового формування, де він проходив службу до обрання, для подальшого проходження служби на попередній посаді, а за її відсутності - на іншій рівноцінній посаді";

2) в абзаці першому частини п'ятої та частині сьомій статті 18 слова "Ради народних депутатів", "Радами народних депутатів" замінити відповідно словами "ради" та "радами".

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Закону N 1506-VI від 11.06.2009 )

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 3 березня 2005 року
N 2459-IV