Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 вересня 2009 р. N 934
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. N 1128
і від 10 жовтня 2001 р. N 1306

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. N 1128 "Про забезпечення транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 41, с. 59; 2003 р., N 23, ст. 1080) і від 10 жовтня 2001 р. N 1306 "Про Правила дорожнього руху" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 41, ст. 1852; 2005 р., N 2, ст. 86, N 27, ст. 1569; 2007 р., N 14, ст. 522, N 48, ст. 1978; 2008 р., N 52, ст. 1740, N 75, ст. 2526; 2009 р. N 11, ст. 321, N 14, ст. 420, N 31, ст. 1053) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2009 р. N 934

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 1997 р. N 1128
і від 10 жовтня 2001 р. N 1306

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. N 1128:

у назві постанови слова "транспортних засобів" замінити словами "колісних транспортних засобів";

у вступній частині слова "автомобільним і залізничним транспортом" замінити словами "колісним транспортним засобом";

у пункті 1:

абзац перший викласти у такій редакції:

"1. Затвердити норми оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів, що додаються.";

в абзаці другому слова "транспортних засобів" замінити словами "колісних транспортних засобів", а цифри "2001" - цифрами "2011";

у пункті 2 слова "зазначених у переліку" замінити словами "зазначених у нормах, затверджених цією постановою";

у пункті 3 після слів "Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" доповнити словами ", Міністерству внутрішніх справ", а слова "Міністерству транспорту" замінити словами "Міністерству транспорту та зв'язку";

перелік транспортних засобів і норми їх оснащення вогнегасниками, затверджений зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

"Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 1997 р. N 1128

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2009 р. N 934)

               НОРМИ
оснащення вогнегасниками колісних
транспортних засобів

------------------------------------------------------------------
| Назва колісного транспортного | Мінімальна кількість, тип та |
| засобу | позначення вогнегасника |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Легковий автомобіль загального, |один порошковий (закачного типу|
|спеціалізованого та |ВП-2(з) або з газом- |
|спеціального призначення |витискувачем у балоні ВП-2) із |
| |зарядом вогнегасної речовини не|
| |менше 2 кг |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Вантажний автомобіль загального,| |
|спеціалізованого та | |
|спеціального призначення з | |
|повною масою: | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|не більше 3,5 т |один порошковий (закачного типу|
| |ВП-3(з) або з газом- |
| |витискувачем у балоні ВП-3) із |
| |зарядом вогнегасної речовини не|
| |менше 3 кг |
|--------------------------------+-------------------------------|
|від 3,5 т, але не більше 12 т |один порошковий (закачного типу|
| |ВП-5(з) або з газом- |
| |витискувачем у балоні ВП-5) із |
| |зарядом вогнегасної речовини не|
| |менше 5 кг |
|--------------------------------+-------------------------------|
|понад 12 т |один порошковий (закачного типу|
| |ВП-9(з) або з газом- |
| |витискувачем у балоні ВП-9) із |
| |зарядом вогнегасної речовини не|
| |менше 9 кг |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Причіп, напівпричіп з повною | |
|масою: | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|від 0,75 т, але не більше 3,5 т |один порошковий (закачного типу|
| |ВП-3(з) або з газом- |
| |витискувачем у балоні ВП-3) із |
| |зарядом вогнегасної речовини не|
| |менше 3 кг |
|--------------------------------+-------------------------------|
|від 3,5 т, але не більше 10 т |один порошковий (закачного типу|
| |ВП-5(з) або з газом- |
| |витискувачем у балоні ВП-5) із |
| |зарядом вогнегасної речовини не|
| |менше 5 кг |
|--------------------------------+-------------------------------|
|понад 10 т |один порошковий (закачного типу|
| |ВП-9(з) або з газом- |
| |витискувачем у балоні ВП-9) із |
| |зарядом вогнегасної речовини не|
| |менше 9 кг |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Автобус (пасажирський | |
|автомобіль), що має більше ніж 9| |
|місць для сидіння з місцем водія| |
|включно, з повною масою: | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|не більше 5 т |один порошковий (закачного типу|
| |ВП-3(з) або з газом- |
| |витискувачем у балоні ВП-3) із |
| |зарядом вогнегасної речовини не|
| |менше 3 кг |
|--------------------------------+-------------------------------|
|понад 5 т |один порошковий (закачного типу|
| |ВП-5(з) або з газом- |
| |витискувачем у балоні ВП-5) із |
| |зарядом вогнегасної речовини не|
| |менше 5 кг". |
------------------------------------------------------------------

2. Пункт 2 примітки підпункту "є" пункту 31.4.7 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1306, викласти у такій редакції:

"2. Аптечка, перелік медикаментів якої відповідає ДСТУ 3961-2000 для відповідного типу транспортного засобу, і вогнегасник повинні бути в закріпленому стані у місцях, визначених підприємством-виробником. У разі коли конструкцією транспортного засобу зазначені місця не передбачено, медична аптечка і вогнегасник повинні розташовуватись у легкодоступних місцях.

Тип і кількість вогнегасників повинні відповідати встановленим нормам. Вогнегасники, якими забезпечуються транспортні засоби, повинні бути сертифікованими в Україні відповідно до вимог законодавства;".