Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 серпня 2009 р. N 844
Київ

Деякі питання реалізації права власності
на землю громадянами України у 2009 році

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 901 від 26.08.20
09
N 951 від 09.09.20
09 )

З метою захисту конституційних прав громадян України на землю Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок безоплатних оформлення та видачі громадянам України у 2009 році державних актів на право власності на земельні ділянки;

Порядок використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення заходів з безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки.

2. Заборонити стягнення з громадян України плати за оформлення та видачу відповідно до затвердженого цією постановою Порядку безоплатних оформлення та видачі громадянам України у 2009 році державних актів на право власності на земельні ділянки таких актів та надання додаткових і супутніх послуг з розроблення документації із землеустрою, а також будь-яких інших платежів, зокрема внесків до благодійних та інших фондів.

3. Виділити за рахунок нерозподілених коштів Стабілізаційного фонду ( 835-17 ) на безповоротній основі 507784,8 тис. гривень для здійснення заходів з безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 951 від 09.09.2009 )

4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

5. Збільшити граничну чисельність працівників Державного комітету із земельних ресурсів до 335 одиниць і підпорядкованих йому територіальних органів до 14374 одиниць з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері земельних відносин, зокрема безоплатних оформлення та видачі громадянам державних актів на право власності на земельні ділянки, проведення інвентаризації земель, ведення державного земельного кадастру, розмежування земель державної та комунальної власності.

Державному комітету із земельних ресурсів утворити в центральному апараті та в територіальних органах структурні підрозділи на базі Державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель та її територіальних органів, що ліквідуються, і забезпечити відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з їх ліквідацією. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 901 від 26.08.2009 )

6. Державному комітету фінансового моніторингу разом з Державним комітетом із земельних ресурсів визначити у десятиденний строк порядок проведення моніторингу інформації про прийняті органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування рішення, надані погодження та видані документи, пов'язані з передачею у власність земельних ділянок, з метою унеможливлення використання схем їх незаконного отримання та відчуження.

7. Рекомендувати сільським, селищним, міським радам сприяти діяльності територіальних органів Державного комітету із земельних ресурсів та державних підприємств, що належать до сфери його управління, пов'язаній з організацією безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки за місцем їх розташування, зокрема шляхом організованого приймання документів від громадян та передачі їх до зазначених територіальних органів, а також залучення до такої діяльності інженерів-землевпорядників органів місцевого самоврядування. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 901 від 26.08.2009 )

8. Державному комітету із земельних ресурсів подати протягом місяця Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо спрощення та здешевлення процедури виготовлення і узгодження документації із землеустрою, необхідної для прийняття органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування рішень про передачу у власність громадянам України земельних ділянок.

9. Міністерству охорони навколишнього природного середовища, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити інформування щомісяця до 10 числа наступного періоду Кабінету Міністрів України про виконання цієї постанови.

10. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 1, що набирає чинності з 1 вересня 2009 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2009 р. N 844

Порядок
безоплатних оформлення та видачі громадянам України
у 2009 році державних актів на право власності
на земельні ділянки

1. Цей Порядок визначає спрощену процедуру безоплатних оформлення та видачі громадянам України у 2009 році державних актів на право власності на земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських будівель, ведення особистого селянського господарства в межах населених пунктів та садівництва у розмірах, визначених статтею 121 Земельного кодексу України ( 2768-14 ), після прийняття рішення про передачу громадянам безоплатно у приватну власність земельних ділянок:

органами місцевого самоврядування - відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок";

органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади - відповідно до статті 118 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).

2. Для одержання державного акта на право власності на земельну ділянку громадянин або уповноважена ним особа звертається із заявою про видачу такого акта до сільського, селищного, міського голови або уповноваженої ним особи, який забезпечує організацію прийому таких заяв у кожному населеному пункті. ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 901 від 26.08.2009 )

Заява про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку подається за місцем розташування земельної ділянки.

До заяви додаються:

копія документа, що посвідчує особу;

засвідчена в установленому порядку копія довіреності - для уповноваженої особи;

копія документа про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

копія рішення органу місцевого самоврядування або районної державної адміністрації щодо передачі земельної ділянки у власність.

Територіальні органи Держкомзему за актами приймання-передачі отримують від органів місцевого самоврядування заяви громадян про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку. ( Абзац восьмий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 901 від 26.08.2009 )

3. На підставі заяви про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку протягом трьох робочих днів з дати її надходження територіальні органи Держкомзему (далі - замовники) укладають:

договори на проведення державної реєстрації державного акта на право власності на земельну ділянку - з державним підприємством "Центр державного земельного кадастру" (далі - Центр кадастру).

До договору на проведення державної реєстрації замовник додає технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку (далі - технічна документація), крім випадків передачі земельних ділянок громадянам у приватну власність відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок";

договори на розроблення технічної документації - з державними підприємствами, в тому числі Центром кадастру, що належать до сфери управління Держкомзему та мають ліцензію на проведення робіт із землеустрою (далі - виконавці), при передачі земельних ділянок громадянам у приватну власність відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. N 15-92 "Про приватизацію земельних ділянок".

До договору на розроблення технічної документації замовник додає такі документи:

заяву про видачу державного акта на право власності на земельну ділянку;

довідку про обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки або її частини;

довідку про присвоєння кадастрового номера земельної ділянки;

наявну інформацію про земельну ділянку, яка може бути використана для виготовлення технічної документації.

У разі укладення договору на розроблення технічної документації з виконавцем, крім Центру кадастру, замовник повідомляє регіональний відокремлений структурний підрозділ Центру кадастру (далі - регіональна філія Центру кадастру) про укладення такого договору для підготовки матеріалів чергового кадастрового плану.

4. Виконавець протягом 10 робочих днів з дня укладення договору на розроблення технічної документації:

проводить аналіз документів, що надійшли від замовника;

отримує в регіональній філії Центру кадастру матеріали чергового кадастрового плану в електронному вигляді;

виконує необхідні обстежувальні, польові та камеральні роботи;

виготовляє технічну документацію у двох примірниках та подає їх на паперовому та електронному носіях до регіональної філії Центру кадастру і замовникові для погодження.

У разі виявлення недостовірних відомостей у заяві та визначених у пункті 2 цього Порядку документах виконавець повертає замовнику протягом трьох днів з дати їх надходження подані документи з обґрунтуванням причини повернення.

5. Замовник погоджує технічну документацію протягом трьох робочих днів з дати її надходження та подає для заповнення до районного (міського) підрозділу регіональної філії Центру кадастру бланк державного акта на право власності на земельну ділянку або повертає органу місцевого самоврядування за актом приймання-передачі надані ним заяву та документи з обґрунтуванням причини повернення. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 901 від 26.08.2009 )

6. Регіональна філія Центру кадастру протягом трьох робочих днів з дня надходження технічної документації на паперовому та електронному носіях перевіряє її зміст, вносить відповідні відомості до бази даних державного земельного кадастру та передає до районного (міського) підрозділу регіональної філії Центру кадастру.

7. Районний (міський) підрозділ регіональної філії Центру кадастру протягом трьох робочих днів з дня отримання бланку державного акта на право власності на земельну ділянку заповнює його та передає замовнику для підписання.

8. Державний акт на право власності на земельну ділянку, підписаний замовником та органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, який прийняв рішення про безоплатну передачу громадянинові земельної ділянки у власність, передається відповідному районному (міському) підрозділу Центру кадастру для державної реєстрації такого акта.

9. Видача державного акта на право власності на земельну ділянку здійснюється представником районного (міського) підрозділу Центру кадастру у строк, що не перевищує 30 робочих днів після надходження заяви про його видачу, за місцем розташування земельної ділянки.

Замовник разом з органом місцевого самоврядування організовує видачу державних актів на право власності на земельну ділянку в кожному населеному пункті. ( Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 901 від 26.08.2009 )

10. У разі коли до договору на проведення державної реєстрації додається технічна документація, процедура виготовлення та видачі державного акта на право власності на земельну ділянку здійснюється відповідно до пунктів 5 - 9 цього Порядку.

11. Технічна документація, виготовлена за рахунок коштів державного бюджету, надходить до Державного фонду документації із землеустрою.

12. Фінансування робіт і послуг, пов'язаних з оформленням та видачею державних актів на право власності на земельну ділянку, здійснюється замовником за рахунок коштів державного бюджету. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 901 від 26.08.2009 )

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2009 р. N 844

Порядок
використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду
для здійснення заходів з безоплатних оформлення
та видачі громадянам України державних актів
на право власності на земельні ділянки

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду за напрямом "інші витрати", передбаченим пунктом 22 частини першої статті 76 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" ( 835-17 ), для здійснення заходів з безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінприроди. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Держкомзем.

Одержувачами бюджетних коштів є державне підприємство "Центр державного земельного кадастру", інші державні підприємства, що належать до сфери управління Держкомзему та мають ліцензії на проведення робіт із землеустрою. Бюджетні кошти надаються їх одержувачам через Республіканський комітет Автономної Республіки Крим із земельних ресурсів, головні управління Держкомзему в областях, мм. Києві та Севастополі. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 951 від 09.09.2009 )

3. Бюджетні кошти спрямовуються:

1) на утримання та оплату праці збільшеної граничної чисельності працівників Держкомзему і його територіальних органів та поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення в обсязі 32810,1 тис. гривень;

2) на виготовлення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та додатків до них, розроблення технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право на земельну ділянку, проведення державної реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку, в тому числі заповнення бланків таких актів, а також виготовлення та відправлення повідомлень громадянам України щодо безоплатних оформлення та видачі державних актів на право власності на земельні ділянки в обсязі 474974,7 тис. гривень.

Калькуляція вартості робіт з розроблення технічної документації із землеустрою затверджується Держкомземом. ( Пункт 3 в редакції Постанов КМ N 901 від 26.08.2009, N 951 від 09.09.2009 )

4. Використання бюджетних коштів здійснюється відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

Бюджетні кошти спрямовуються з урахуванням Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. N 289 "Офіційний вісник України, 2009 р., N 24, ст. 793). ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 951 від 09.09.2009 )

5. Закупівля товарів, робіт і послуг проводиться за рахунок бюджетних коштів у встановленому законодавством порядку.

6. Відшкодування витрат на здійснення державної реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку, виконання робіт з виготовлення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку та розроблення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, здійснюється на підставі укладених договорів, платіжних доручень і підтвердних документів.

7. Республіканський комітет Автономної Республіки Крим із земельних ресурсів, головні управління Держкомзему в областях, мм. Києві та Севастополі подають Держкомзему щомісяця до 2 числа наступного періоду звіти про використання бюджетних коштів та до 12 січня наступного року - річний звіт.

Держкомзем подає Мінприроди щомісяця до 3 числа наступного періоду звіт про використання бюджетних коштів та до 16 січня наступного року - річний звіт.

Мінприроди подає Мінфіну щомісяця до 5 числа наступного періоду звіт про використання бюджетних коштів та до 20 січня наступного року - річний звіт. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 951 від 09.09.2009 )

8. Після закінчення бюджетного періоду залишки бюджетних коштів, що обліковуються на рахунках головного розпорядника бюджетних коштів станом на 1 січня відповідного року, повертаються до Стабілізаційного фонду.

9. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2009 р. N 844

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок ведення державного земельного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 1993 р. N 15 (ЗП України, 1993 р., N 3, ст. 55; Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 182):

1) абзац перший пункту 4 викласти у такій редакції:

"4. Державний земельний кадастр ведеться Держкомземом та його територіальними органами, які здійснюють його формування, ведення, збереження і забезпечують доступ до відповідної інформації органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Адміністратором автоматизованої системи державного земельного кадастру є державне підприємство "Центр державного земельного кадастру.";

2) у пункті 17 слова "виконавчим комітетам сільських, селищних, міських Рад народних депутатів" замінити словами "територіальним органам Держкомзему за місцезнаходженням земельних ділянок";

3) пункт 20 виключити.

2. Доповнити пункт 7 Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2000 р. N 1619 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 44, ст. 1896; 2003 р., N 18 - 19, ст. 830; 2008 р., N 25, ст. 776), після слів "Державного земельного кадастру" словами ", на здійснення заходів, пов'язаних з організацією виконання земельно-кадастрових робіт і наданням платних послуг державними органами земельних ресурсів і органами Держземінспекції, та заходів з утримання таких органів".

3. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1088 "Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1532; 2009 р., N 54, ст. 1879) слова "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті із земельних ресурсів", "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті по земельних ресурсах" в усіх відмінках замінити словами "державне підприємство "Центр державного земельного кадастру" у відповідному відмінку.

4. Абзац четвертий пункту 2 переліку центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2006 р. N 207 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 8, ст. 458), виключити.

5. У Положенні про Державний комітет України із земельних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 224 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23, ст. 698):

1) у пункті 4:

підпункт 1 викласти у такій редакції:

"1) складає та затверджує план заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Держкомзему;";

у підпункті 2 слова ", а також інші завдання та доручення Міністра охорони навколишнього природного середовища" виключити;

2) абзац другий пункту 8 виключити;

3) у пункті 9:

в абзаці першому слова "відповідно до пропозиції Міністра охорони навколишнього природного середовища" виключити;

в абзаці третьому слова "Міністр охорони навколишнього природного середовища за поданням Голови Держкомзему" замінити словами "Голова Держкомзему";

4) у пункті 10:

в абзаці третьому слова "за погодженням з Міністром охорони навколишнього природного середовища" виключити;

абзац дев'ятий викласти у такій редакції:

"призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Держкомзему та керівників його самостійних структурних підрозділів;";

5) у пункті 11 слова "посадової особи Мінприроди, визначеної Міністром охорони навколишнього природного середовища," виключити;

6) абзаци другий і третій пункту 13 замінити абзацами такого змісту:

"Структуру Держкомзему затверджує його Голова.

Штатний розпис і кошторис Держкомзему затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.";

7) у тексті Положення слова "через Міністра охорони навколишнього природного середовища" виключити.

6. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 954 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади, інші державні органи, установи та організації" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2824) у позиції "Держкомзем" цифри "3" і "54" замінити відповідно цифрами "5" і "723".

7. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. N 464 "Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 36, ст. 1226) у позиції "Держкомзем" цифри "235" і "10374" замінити відповідно цифрами "335" і "14374".