Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2009 р. N 1064
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2009 р. N 1064

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 10, ст. 632; 2007 р., N 37, ст. 1455):

1) у додатку 29:

назву після слів "Державного казначейства" доповнити словами ", керівних працівників і спеціалістів міськрайонних, міжміських управлінь (відділів) Держкомзему";

у графі "Найменування посади" позицію "Начальник управління, відділення" після слів "Начальник управління" доповнити словом ", відділу";

2) назву додатка 34 після слів "Державного казначейства" доповнити словами ", керівних працівників і спеціалістів міжрайонних управлінь (відділів) Держкомзему".

2. У Положенні про Державний комітет України із земельних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 224 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23, ст. 698; 2009 р., N 61, ст. 2158, N 65, ст. 2271):

1) доповнити пункт 4 підпунктом 29-1 такого змісту:

"29-1) обстежує земельні ділянки та видає спеціальні дозволи на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до проектів, затверджених в установленому порядку, а також обстежує земельні ділянки, яким заподіяно шкоду внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу;";

2) у пункті 7:

абзац перший після слів "мм. Києві та Севастополі" доповнити словами ", районах, містах, а також через міськрайонні, міжміські, міжрайонні територіальні органи";

абзац третій після слів "мм. Києві та Севастополі" доповнити словами ", районах, містах, а також в міськрайонних, міжміських, міжрайонних територіальних органах Комітету";

3) доповнити пункт 9 абзацом такого змісту:

"Голова Держкомзему є Головним державним інспектором України з контролю за використанням та охороною земель.";

4) у пункті 10:

абзац третій після слів "своїми заступниками" доповнити словами ", покладає на одного з них повноваження заступника Головного державного інспектора України з контролю за використанням та охороною земель";

абзац восьмий після слів "територіальних органів Держкомзему" доповнити словами ", головних державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя".

3. Постанову Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. N 901 "Про додаткові заходи щодо врегулювання земельних відносин" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 65, ст. 2271) доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4. Ліквідувати Державну інспекцію з контролю за використанням та охороною земель, що діє у складі Державного комітету із земельних ресурсів як урядовий орган державного управління, та її територіальні органи.

Утворити комісію з ліквідації Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель.

Затвердити головою зазначеної комісії заступника Голови Державного комітету із земельних ресурсів Бєльчика Сергія Васильовича.

Голові комісії:

затвердити її персональний склад і забезпечити здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель та її територіальних органів;

поінформувати у шестимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати роботи.".