Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
12.11.2009 N 1315

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
1 грудня 2009 р. за N 1156/17172

Про внесення змін до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва"

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) наказую:

1. Унести до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України такі зміни:

1.1. Друге речення пункту 38 викласти в такій редакції: "Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів наводяться лише довідково у вписуваному рядку 201.".

1.2. Абзац другий пункту 39 викласти в такій редакції:

"Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів наводяться лише довідково у вписуваному рядку 202.".

1.3. Абзац перший пункту 44 доповнити новим реченням такого змісту:

"Підприємства, що здійснюють сільськогосподарську діяльність, до статті також включають збільшення або зменшення залишків поточних біологічних активів власного вирощування та відгодівлі, однак зменшення залишків поточних біологічних активів в результаті їх переведення до складу довгострокових біологічних активів не враховується.".

2. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу протягом п'яти робочих днів з дня його видання у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Змій Ю.М.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д.О.

Перший заступник Міністра І.Уманський