Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 грудня 2009 р. N 1315
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1126 від 2 листопада 2011
р.)

Про затвердження Порядку
накопичення та оприлюднення інформації
про юридичних осіб, притягнутих
до відповідальності за корупційні
правопорушення

Відповідно до статті 8 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок накопичення та оприлюднення інформації про юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення, що додається.

2. Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики запровадити до 1 січня 2010 р. на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України (Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади) відповідну рубрику для розміщення інформації про юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1315

Порядок
накопичення та оприлюднення
інформації про юридичних осіб, притягнутих
до відповідальності за корупційні
правопорушення

1. Цей Порядок визначає процедуру накопичення та оприлюднення інформації про юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення (далі - інформація).

2. Під юридичними особами, притягнутими до відповідальності за корупційні правопорушення, слід розуміти таких осіб, щодо яких є рішення суду, яке набрало законної сили, у справі про притягнення юридичної особи до відповідальності та накладення стягнення за вчинення від її імені та в її інтересах керівником такої юридичної особи, її засновником, учасником чи іншою уповноваженою особою самостійно або у співучасті будь-якого із злочинів, передбачених статтею 209, частинами першою або другою статей 235-4, 235-5, статтями 364, 365, 368, 369 і 376 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) (далі - рішення суду).

3. Інформація повинна готуватися на підставі рішення суду та містити:

найменування суду, що прийняв рішення;

дату прийняття рішення та набрання ним законної сили;

відомості про притягнуту до відповідальності за корупційне правопорушення юридичну особу (найменування, місцезнаходження, організаційно-правова форма, код згідно з ЄДРПОУ, дані про державну реєстрацію);

посилання на норму закону, за якою юридична особа притягнута до відповідальності за корупційне правопорушення.

4. Після відкриття загального доступу до рішень суду, внесених до Єдиного державного реєстру судових рішень, ДСА забезпечує надсилання протягом трьох робочих днів Урядовому уповноваженому з питань антикорупційної політики електронних копій судових рішень для оприлюднення інформації протягом трьох днів на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України (Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади) на сторінці Урядового уповноваженого з метою забезпечення безоплатного доступу до неї органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, юридичних осіб, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, громадян.

У разі необхідності Держкомпідприємництво надає у триденний строк Урядовому уповноваженому на його запит витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями, передбаченими в абзаці четвертому пункту 3 цього Порядку.

5. Інформація реєструється та зберігається в апараті Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики відповідно до Порядку роботи з документами та організації діловодства у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, який затверджує Міністр Кабінету Міністрів.