Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 грудня 2009 р. N 1336
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1094 від 20 жовтня 2011
р.)

Про затвердження Порядку інформування громадськості
про результати роботи у сфері протидії корупції

Відповідно до статті 16 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1336

Порядок
інформування громадськості
про результати роботи у сфері протидії корупції

1. Цей Порядок визначає процедуру інформування громадськості про результати роботи у сфері протидії корупції Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики (далі - Урядовий уповноважений), міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій (далі - державні органи) та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції (спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку в Збройних Силах) (далі - уповноважені суб'єкти).

2. Інформування громадськості Урядовим уповноваженим, державними органами та уповноваженими суб'єктами про результати роботи у сфері протидії корупції, зокрема про вжиті заходи щодо її запобігання та протидії, факти притягнення посадових осіб до відповідальності за вчинення злочинів у сфері службової діяльності, корупційних правопорушень (далі - результати роботи), здійснюється з метою забезпечення реалізації прав громадян на одержання інформації у зазначеній сфері, забезпечення відкритості, доступності та достовірності такої інформації.

3. Державні органи та уповноважені суб'єкти:

1) розміщують на інформаційних стендах у приміщеннях, в яких здійснюється прийом громадян, на власних веб-сайтах та у засобах масової інформації відомості, що постійно оновлюються, зокрема:

найменування установи, поштову та електронну адреси, номер телефону, адресу офіційного веб-сайта, а також інформацію про посадових осіб, яких можна повідомити про вчинення корупційних правопорушень;

інформацію про осіб, відповідальних за співпрацю з Урядовим уповноваженим;

нормативно-правові акти з питань протидії корупції;

роз'яснення та коментарі окремих положень нормативно-правових актів з питань протидії корупції, надані відповідним органом;

інформацію про корупційні правопорушення, що викликали широкий громадський резонанс, факти викриття злочинів у сфері службової діяльності, у тому числі про факти притягнення посадових та юридичних осіб до відповідальності за вчинення таких злочинів і правопорушень;

цей Порядок;

іншу інформацію про вжиті заходи щодо запобігання та протидії корупції;

2) інформують громадськість про результати роботи шляхом:

використання Інтернету та засобів масової інформації;

проведення просвітницької роботи, зокрема забезпечення проведення в спеціалізованих навчальних закладах тематичних занять з питань протидії корупції, науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій та зустрічей з представниками засобів масової інформації.

4. Уповноважені суб'єкти щороку не пізніше 10 лютого:

1) оприлюднюють в друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на власних веб-сайтах інформацію про вжиті заходи щодо запобігання та протидії корупції і про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

2) подають Урядовому уповноваженому інформацію про результати роботи, в якій обов'язково зазначають:

кількість осіб, щодо яких складено протоколи про вчинення корупційних правопорушень;

кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду або на яких накладено адміністративне стягнення за корупційне правопорушення;

дані про осіб окремо за категоріями, зазначеними у частині першій статті 2 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ), і за видами відповідальності за корупційні правопорушення;

дані про розміри завданих корупційними правопорушеннями збитків, стан та обсяги їх відшкодування;

узагальнені результати громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів (у разі її проведення);

дані про вжиті заходи щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва;

результати соціологічних досліджень, що проводилися на їх замовлення державними та недержавними науково-дослідними установами, з питань поширення корупції.

5. Державні органи подають щороку не пізніше 10 лютого Урядовому уповноваженому інформацію, зазначену в абзацах шостому - восьмому підпункту 2 пункту 4 цього Порядку.

6. Урядовий уповноважений готує звіт про вжиті заходи щодо запобігання та протидії корупції з урахуванням інформації, що надійшла від державних органів та уповноважених суб'єктів, і узагальнених результатів антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів та соціологічних досліджень, що проводилися на його замовлення державними та недержавними науково-дослідними установами, з питань поширення корупції.

Зазначений звіт Урядовий уповноважений оприлюднює щороку не пізніше 1 квітня в друкованих засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на Урядовому порталі.