Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2808-VI від 21.12.20
10 )

Про внесення змін до деяких законів України
щодо запобігання та протидії корупції

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) у пункті 1 та абзаці першому пункту 2 розділу VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 45, ст. 691) цифру і слово "1 січня" замінити цифрою і словом "1 квітня";

2) у статті 28 "Прикінцеві положення" Закону України "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень" ( 1507-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 45, ст. 692) цифру і слово "1 січня" замінити цифрою і словом "1 квітня";

3) розділ II Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" ( 1508-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 46, ст. 699) викласти у такій редакції:

"II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і вводиться в дію одночасно з введенням в дію законів України "Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ) та "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень" ( 1507-17 ).

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 23 грудня 2009 року
N 1787-VI