Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія VI скликання

РІШЕННЯ
27.11.2009 N 714/2783

Про продовження чинності "Програми
розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року
та концепції формування зелених насаджень
в центральній частині міста"

Враховуючи необхідність розширення мережі територій зелених насаджень м. Києва, приведення рівня забезпеченості населення м. Києва якісними озелененими територіями загального користування у відповідність до показників, визначених наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 17.04.92 N 44 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. ДБН 360-92**", Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Продовжити на період 2010-2015 років чинність "Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста", затвердженої рішенням Київської міської ради від 19.07.05 N 806/3381.

2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

2.1. Вжити організаційних заходів щодо збільшення площі озеленених територій загального користування, приведення показника забезпеченості населення м. Києва якісними озелененими територіями загального користування у відповідність до показників, визначених наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 17.04.92 N 44 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. ДБН 360-92**", а також коригування і моніторингу "Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста".

2.2. До 01.04.10 подати на розгляд Київської міської ради пропозиції щодо збільшення площі озеленених територій загального користування та коригування і моніторингу "Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста".

3. Внести зміни в додаток 19 до рішення Київської міської ради від 06.03.09 N 124/1179, доповнивши розділ 2 "Моніторинг" новим пунктом в такій редакції:

"Коригування і моніторинг "Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста", затвердженої рішенням Київської міської ради від 19.07.05 N 806/3381.".

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань екологічної політики.

Київський міський голова Л.Черновецький