Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу X
"Перехідні положення" Земельного кодексу України
щодо терміну на продаж земельних ділянок

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) такі зміни:

1) пункт 14 після слів "про ринок земель" доповнити словами "але не раніше 1 січня 2012 року";

2) у пункті 15:

абзац перший після слів "про ринок земель" доповнити словами "але не раніше 1 січня 2012 року";

абзац другий підпункту "б" після слів "про ринок земель" доповнити словами "але не раніше 1 січня 2012 року".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН

м. Київ, 19 січня 2010 року
N 1783-VI