Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 жовтня 2006 р. N 1404
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 117 від 23 квітня 2014
р.)

Питання попередньої оплати товарів, робіт і
послуг, що закуповуються за бюджетні кошти

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1505 від 26.10.20
06
N 1753 від 19.12.20
06
N 729 від 16.05.20
07
N 804 від 06.06.20
07
N 934 від 18.07.20
07
N 975 від 27.07.20
07
N 1002 від 08.08.20
07
N 1011 від 08.08.20
07
N 1371 від 28.11.20
07
N 32 від 30.01.20
08
N 736 від 20.08.20
08
N 811 від 10.09.20
08
N 818 від 10.09.20
08
N 931 від 22.10.20
08
N 1015 від 12.11.20
08
N 1076 від 10.12.20
08
N 24 від 21.01.20
09
N 570 від 10.06.20
09
N 604 від 17.06.20
09
N 720 від 08.07.20
09
N 1046 від 30.09.20
09
N 1084 від 14.10.20
09
N 1352 від 08.12.20
09
N 1367 від 23.12.20
09
N 120 від 11.02.20
10 )

( Вимоги цієї Постанови не застосовуються під час реалізації
проектів економічного та соціального розвитку, які
підтримуються Міжнародним банком реконструкції та
розвитку, і кошти для реалізації яких передбачені у
спеціальному фонді державного бюджету, згідно з
Постановою КМ N 1090 від 05.09.2007 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів стосовно того, що у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти замовники можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі: ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 818 від 10.09.2008 )

1) на строк не більше трьох місяців:

робіт з капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації, придбання основних засобів і житла;

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

робіт із створення, виготовлення літературних, художніх та інших творів;

товарів, робіт і послуг, що мають тривалий цикл виробництва (більше трьох місяців) та/або технічною специфікацією щодо яких встановлено спеціальні вимоги до технічних характеристик предмета закупівлі (процесу виробництва), які відрізняються від міжнародних або національних стандартів, норм та правил;

програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних) та робіт з його створення;

товарів, робіт і послуг у нерезидентів України, якщо вони не виробляються (не надаються) в Україні;

вакцин для профілактичних щеплень людей і тварин;

медичного обладнання та санітарних автотранспортних засобів для забезпечення закладів охорони здоров'я згідно з державними програмами і заходами програмного характеру; ( Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1753 від 19.12.2006 )

товарів і послуг, пов'язаних з організацією та проведенням навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань за кордоном, міжнародних спортивних змагань в Україні, якщо здійснення попередньої оплати передбачено регламентними документами міжнародних спортивних організацій; ( Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 934 від 18.07.2007 )

марок акцизного збору з голографічними захисними елементами для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів; ( Підпункт 1 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 811 від 10.09.2008 )

2) на строк не більше одного місяця:

послуг пошти та зв'язку;

( Абзац третій підпункту 2 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 1505 від 26.10.2006 )

санаторно-курортних послуг для окремих категорій осіб, які мають право на їх придбання відповідно до законодавства;

послуг з енергопостачання;

товарів, робіт і послуг, пов'язаних з організацією та проведенням офіційних державних та міжнародних заходів, з'їздів, конференцій, а також виборів і референдумів;

транспортних послуг з авіаперевезень;

лікарських засобів і виробів медичного призначення; ( Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 804 від 06.06.2007 )

товарів і послуг, пов'язаних з організацією та проведенням в Україні навчально-тренувальних зборів, спортивних змагань і заходів; ( Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 934 від 18.07.2007 )

транспортних послуг із залізничних перевезень; ( Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 975 від 27.07.2007 )

послуг, що надаються автомобілями швидкої медичної допомоги; ( Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1002 від 08.08.2007 )

протезно-ортопедичних виробів, ортопедичного взуття, технічних засобів реабілітації інвалідів та інших осіб; ( Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1015 від 12.11.2008 )

путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення; ( Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 24 від 21.01.2009 )

інших товарів вартістю не більш як 100 тис. гривень; ( Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 720 від 08.07.2009 )

інших робіт та послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості; ( Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 720 від 08.07.2009 )

транспортно-експедиторських послуг, пов'язаних із перевезенням миротворчого контингенту України за межами її території залізничним, морським та автомобільним транспортом; ( Підпункт 2 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1084 від 14.10.2009 )

3) на строк не більше одного року - періодичних видань. ( Пункт 1 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ N 1505 від 26.10.2006 )

4) на строк не більше вісімнадцяти місяців - товарів, робіт і послуг, пов'язаних з придбанням та ремонтом повітряних суден; ( Пункт 1 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 729 від 16.05.2007; в редакції Постанови КМ N 32 від 30.01.2008 )

5) на строк не більше шести місяців:

( Абзац другий підпункту 5 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ N 120 від 11.02.2010 )

обладнання для створення центру із застосування ПЕТ-технології з метою раннього виявлення онкологічних захворювань; ( Абзац третій підпункту 5 пункту 1 в редакції Постанови КМ N 32 від 30.01.2008 )

товарів, робіт і послуг, пов'язаних з виробництвом національних фільмів. ( Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 736 від 20.08.2008 )

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розроблення та виготовлення ракетно-космічної техніки; ( Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 931 від 22.10.2008 ) ( Пункт 1 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ N 1011 від 08.08.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1371 від 28.11.2007 )

товарів та послуг, пов'язаних з виготовленням і розміщенням на телевізійних каналах (у телепрограмах) рекламних відеороликів, що пропагують військову службу за контрактом; ( Підпункт 5 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1084 від 14.10.2009 )

6) на строк не більш як дев'ять місяців:

матеріалів, конструкцій, виробів, необхідних для виконання робіт з будівництва великих і позакласних мостів;

товарів, робіт і послуг, пов'язаних із створенням уніфікованої телекомунікаційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) на вугледобувних підприємствах; ( Пункт 1 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ N 818 від 10.09.2008; в редакції Постанови КМ N 120 від 11.02.2010 )

7) на строк не більше восьми місяців - обладнання та матеріалів для будівництва атомних, гідроакумулюючих, вітрових електростанцій та магістральних електричних мереж, а також технологічного та гірничо-шахтного обладнання для будівництва підприємств уранодобувної промисловості. ( Пункт 1 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ N 1076 від 10.12.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 570 від 10.06.2009 )

8) на строк до шести місяців - пожежно-рятувальної техніки. ( Пункт 1 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ N 604 від 17.06.2009 )

Замовники здійснюють попередню оплату лише тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного року (крім товарів, робіт і послуг, передбачених абзацом третім підпункту 6 цього пункту, а також передплати періодичних друкованих видань та закупівлі матеріалів, конструкцій, виробів і робіт, пов'язаних з підготовкою у 2010 році стадіонів, аеропортів, визначених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, та другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві). ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 720 від 08.07.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1046 від 30.09.2009; в редакції Постанови КМ N 1352 від 08.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1367 від 23.12.2009, N 120 від 11.02.2010 )

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2006 р. N 1404

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Пункт 11 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 1997 р. N 703 "Про стан використання бюджетних і позабюджетних коштів у 1996 році та I кварталі 1997 р. Міністерством вугільної промисловості, Міністерством соціального захисту населення, Міністерством зв'язку, Державним комітетом по геології і використанню надр".

2. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2000 р. N 869 "Про фінансування капітального будівництва у вугільній промисловості та реструктуризацію шахтовуглебудівного комплексу".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 р. N 516 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 1997 р. N 703".

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 р. N 728 "Про здійснення попередньої оплати робіт (послуг), пов'язаних з організацією та проведенням міжнародних заходів у галузі туризму".

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. N 1163 "Про попередню оплату робіт (послуг), пов'язаних з популяризацією позитивного іміджу України на міжнародній арені" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 37, ст. 2449).

6. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1532 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3021).

7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 92 "Про затвердження Порядку проведення розрахунків за придбання спеціального автотранспорту для інвалідів Великої Вітчизняної війни" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 4, ст. 225).

8. Абзац третій пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2006 р. N 842 "Про реалізацію спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 25, ст. 1825).