Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 січня 2010 р. N 122
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 200 від 22 лютого 2012
р.)

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2010 р. N 122

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. Абзац перший пункту 7 Положення про Державну службу геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2005 р. N 979 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 39, ст. 2480; 2010 р., N 1, ст. 6), викласти у такій редакції:

"7. Укргеодезкартографію очолює голова, який за посадою є заступником Голови Держкомзему. Голова Укргеодезкартографії призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України в установленому порядку.".

2. У Положенні про Державний комітет України із земельних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 224 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23, ст. 698; 2009 р., N 61, ст. 2158, N 65, ст. 2271, N 78, ст. 2646; 2010 р., N 1, ст. 6):

абзац другий пункту 9 доповнити реченням такого змісту: "Один із заступників Голови Держкомзему є головою Державної служби геодезії, картографії та кадастру.";

абзац четвертий пункту 10 виключити.

3. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2009 р. N 464 "Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 36, ст. 1226, N 61, ст. 2158; 2010 р., N 1, ст. 6) у позиції "Держкомзем" цифри "367" і "14374" замінити відповідно цифрами "390" і "14351".