Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 листопада 2003 р. N 1800
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 747 від 25 серпня 2010
р.)

Про затвердження Порядку проведення внутрішнього
фінансового моніторингу суб'єктами господарювання,
що провадять господарську діяльність з організації
та утримання казино, інших гральних закладів,
і ломбардами

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1548 від 17.11.20
04
N 572 від 12.07.20
05
N 458 від 05.04.20
06 )

Відповідно до пункту 5 розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2003 р. N 1800

Порядок
проведення внутрішнього фінансового моніторингу
суб'єктами господарювання, що провадять господарську
діяльність з організації та утримання казино, інших
гральних закладів, і ломбардами

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм виконання такими суб'єктами первинного фінансового моніторингу, як суб'єкти господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і як ломбарди (далі - суб'єкти), а також відокремленими підрозділами суб'єктів, завдань та обов'язків з проведення внутрішнього фінансового моніторингу, передбачених статтями 5, 6, 7 і 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) (далі - Закон). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1548 від 17.11.2004, N 572 від 12.07.2005, N 458 від 05.04.2006 )

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

фінансовий моніторинг - сукупність заходів, спрямованих на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

азартна гра - гра, участь у якій дає змогу набувати гроші, інше майно або майнові права, результат якої визначається діями, цілком або частково залежними від випадку, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки (в тому числі ігри в букмекерських конторах, на іподромах та інших видах тоталізатора);

гральний заклад - окреме приміщення або будівля з гральним залом (залами) для відвідувачів, у якому (яких) проводяться азартні ігри;

казино - гральний заклад з одним або кількома гральними залами, у якому (яких) проводяться циліндричні ігри, в тому числі рулетка, гра в карти, кості;

ломбард - фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам готівкою чи у безготівковій формі за рахунок власних або залучених коштів, крім депозитів, під заставу майна та майнових прав на визначений строк і під відсоток, а також надання супутніх ломбардних послуг.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у названому ( 249-15 ) та інших законах.

Призначення, права та обов'язки
відповідального працівника

3. Суб'єкти з урахуванням вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Держфінмоніторингу, призначають працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, кваліфікація якого повинна відповідати вимогам, затвердженим Держфінмоніторингом.

4. Відповідальний працівник незалежний у своїй діяльності і підзвітний тільки керівнику суб'єкта. Відповідальний працівник зобов'язаний не рідше одного разу на місяць інформувати керівника про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті.

5. Суб'єкти зобов'язані повідомити протягом трьох робочих днів Держфінмоніторинг про призначення або звільнення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу (або особи, яка тимчасово виконує його обов'язки), за формою, затвердженою Держфінмоніторингом.

6. Суб'єкти з урахуванням вимог законодавства та вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених Держфінмоніторингом, встановлюють правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу.

Виявлення фінансових операцій,
що підлягають фінансовому моніторингу

7. Суб'єкти зобов'язані забезпечувати виявлення фінансових операцій, що відповідно до Закону ( 249-15 ) підлягають фінансовому моніторингу.

8. Обов'язковому фінансовому моніторингу підлягає виплата особі виграшу (призу) в казино або в іншому гральному закладі, а також розміщення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та інших цінностей у ломбарді, якщо сума, на яку здійснюється відповідна фінансова операція, дорівнює чи перевищує 80 тис. гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80 тис. гривень.

9. Фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо вона має одну або більше ознак, визначених статтею 12 Закону ( 249-15 ).

Внутрішній фінансовий моніторинг може проводитися також щодо інших фінансових операцій, коли у суб'єкта виникають підстави вважати, що фінансова операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів.

Реєстрація суб'єктами фінансових операцій,
що підлягають фінансовому моніторингу

10. Перед або не пізніше наступного робочого дня після здійснення фінансової операції працівники суб'єктів, що забезпечують здійснення фінансової операції або є відповідальними за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, з'ясовують можливість віднесення її до такої, що відповідно до Закону ( 249-15 ) підлягає фінансовому моніторингу, та у разі виявлення такої фінансової операції того ж дня проводять її реєстрацію. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1548 від 17.11.2004 )

11. Відомості про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, вносяться до реєстру, що ведеться в електронній та/або паперовій формі.

У реєстрі відображаються:

встановлені в результаті ідентифікації відомості щодо особи, яка здійснює фінансову операцію, та у випадках, передбачених законодавством, особи, від імені або за дорученням якої здійснюється фінансова операція, чи яка є вигодоодержувачем;

вид фінансової операції та підстави для її здійснення;

сума, на яку здійснюється фінансова операція;

валюта, в якій здійснюється фінансова операція;

ознаки, за якими фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу;

додаткова інформація про мотивовану підозру стосовно того, що фінансова операція здійснюється з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (у разі наявності);

дата та час здійснення або відмови від здійснення фінансової операції.

12. Кожному запису в реєстрі надається порядковий номер і зазначається час та дата його внесення, а також посада, прізвище, ім'я та по батькові працівника, що вніс запис до реєстру.

13. Суб'єкти мають право відмовитися від забезпечення здійснення фінансової операції у разі встановлення щодо фінансової операції наявності ознак такої, що відповідно до Закону ( 249-15 ) підлягає фінансовому моніторингу, та зобов'язані ідентифікувати осіб, які здійснюють зазначену фінансову операцію, і повідомити Держфінмоніторинг про цих осіб та характер операції.

Ідентифікація осіб, які здійснюють фінансові операції

14. Суб'єкти зобов'язані проводити відповідно до Закону ( 249-15 ) ідентифікацію особи, яка здійснює фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, або за наявності у них підстав вважати, що інформація щодо ідентифікації особи потребує уточнення.

Якщо особа діє як представник іншої особи або у суб'єктів виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені чи вигодоодержувачем є інша особа, суб'єкти зобов'язані ідентифікувати також:

особу, від імені або за дорученням якої здійснюється фінансова операція;

особу, яка є вигодоодержувачем.

15. Ідентифікація осіб проводиться на підставі наданих документів або належним чином завірених їх копій.

16. З метою ідентифікації фізичної особи визначається:

для резидентів - прізвище, ім'я та по батькові; дата народження; серія і номер паспорта громадянина України (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; місце проживання; ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

для нерезидентів - прізвище, ім'я та по батькові (у разі його наявності); дата народження; серія і номер паспортного документа (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; громадянство; місце проживання або тимчасового перебування.

17. Суб'єкти зобов'язані зберігати документи, які стосуються ідентифікації осіб, та всю документацію про фінансову операцію протягом п'яти років після її здійснення.

Подання інформації про фінансові операції,
що підлягають фінансовому моніторингу. Сприяння
суб'єктам державного фінансового моніторингу у
питаннях проведення аналізу таких операцій

18. Суб'єкти зобов'язані подавати Держфінмоніторингу інформацію про фінансову операцію, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту її реєстрації. ( Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 572 від 12.07.2005 )

Інформація, що передається суб'єктом на підставі інформації, що надійшла від відокремленого підрозділу, який не має статусу юридичної особи, повинна містити реквізити цього підрозділу. Перелік необхідних реквізитів визначається Держфінмоніторингом. ( Пункт 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 572 від 12.07.2005 )

У разі коли суб'єкти, які здійснюють фінансові операції, підозрюють або повинні були б підозрювати, що такі фінансові операції пов'язані, стосуються або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій, вони зобов'язані негайно повідомити про це Держфінмоніторинг та правоохоронні органи, визначені законодавством.

19. Повідомлення про фінансову операцію повинне містити відомості, що відповідно до пункту 12 цього Порядку фіксуються в реєстрі.

У повідомленні зазначається найменування суб'єкта, його місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, посада, прізвище, ім'я та по батькові працівника, який здійснює повідомлення, номер, час та дата здійснення повідомлення.

Якщо повідомлення подається вперше, до Держфінмоніторингу надсилається картка реєстрації суб'єктів, що використовується для їх подальшої ідентифікації.

Форма повідомлення та картки реєстрації встановлюються Держфінмоніторингом.

20. На запит Держфінмоніторингу суб'єкти подають додаткову інформацію, пов'язану з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу, та копії документів, що підтверджують цю інформацію, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту.

21. Інформація подається Держфінмоніторингу в електронній формі каналами зв'язку, на магнітному або паперовому носії.

Інформація на магнітному або паперовому носії передається до Держфінмоніторингу поштою з повідомленням про вручення або нарочним з дотриманням заходів, що виключають неконтрольований доступ до інформації або документів під час їх доставки.

22. Інформація, що передається, є інформацією з обмеженим доступом. Захист інформації під час її передачі до Держфінмоніторингу забезпечується відповідно до законодавства.

Відомості щодо подання інформації, довідники кодів, канали зв'язку для передачі інформації визначаються Держфінмоніторингом.