Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 лютого 2010 р. N 179
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2010 р. N 179

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 7 Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2000 р. N 1619 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 44, ст. 1896; 2003 р., N 18-19, ст. 830; 2008 р., N 25, ст. 776; 2009 р., N 61, ст. 2158), слова "і органами Держземінспекції" виключити.

2. В абзаці другому пункту 6 Порядку взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. N 1066 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 31, ст. 2226), слова "Держземінспекції або її територіальних органів" замінити словами "Держкомзему або його територіальних органів".

3. У пункті 7 Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. N 963 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 55, ст. 2221; 2009 р., N 65, ст. 2271), слова "використанням і охороною" замінити словами "використанням та охороною".

4. У Положенні про Державний комітет України із земельних ресурсів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. N 224 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23, ст. 698; 2009 р., N 61, ст. 2158, N 65, ст. 2271, N 78, ст. 2646; 2010 р., N 1, ст. 6):

в абзацах другому і четвертому пункту 7 слова "використанням і охороною" замінити словами "використанням та охороною";

абзац третій пункту 10 після слів "одного з них" доповнити словами ", а також на керівника Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель".

5. Підпункт 5 пункту 4 додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2009 р. N 526 "Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 40, ст. 1350, N 65, ст. 2271, N 70, ст. 2427) виключити.

6. В абзацах першому, другому і п'ятому пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. N 901 "Про додаткові заходи щодо врегулювання земельних відносин" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 65, ст. 2271, N 78, ст. 2646) слова "використанням та охороною" замінити словами "використанням і охороною".