Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 лютого 2010 р. N 151
Київ

Про затвердження Порядку проведення
перерахунків розміру плати за надання послуг
з централізованого опалення, постачання холодної
та гарячої води і водовідведення
в разі ненадання їх або надання
не в повному обсязі, зниження якості

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. N 630 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1811; 2007 р., N 83, ст. 3071; 2009 р., N 68, ст. 2349) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 лютого 2010 р. N 151

Порядок
проведення перерахунків розміру плати
за надання послуг з централізованого опалення,
постачання холодної та гарячої води
і водовідведення в разі ненадання їх або надання
не в повному обсязі, зниження якості

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення (далі - послуги) в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання всіх форм власності, предметом діяльності яких є надання послуг (далі - виконавці) і фізичних та юридичних осіб (далі - споживачі), яким надаються послуги.

2. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних, виконавець проводить перерахунок розміру плати за фактично надані послуги шляхом зменшення розміру плати за надання послуг з урахуванням вимог, наведених у додатку.

3. Виконавець зобов'язаний провести протягом місяця, що настає за розрахунковим, перерахунок розміру плати за надані споживачеві послуги у разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості незалежно від наявності заборгованості за надані послуги.

Перерахунок за надання послуг з централізованого опалення

4. Якщо надання послуг з централізованого опалення розпочалося пізніше встановленого строку або опалювальний сезон достроково закінчився, а також за наявності перерв у наданні послуг, що перевищують допустимий строк (12 годин на добу один раз на місяць), перерахунок за надання таких послуг за відсутності квартирних та будинкових засобів обліку теплової енергії проводиться у разі оплати послуг:

1) в опалювальний сезон за формулою:

            C = T х 0,033 х d ,
1

де C - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого опалення, розрахований за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму), квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

T - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого опалення за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

2) щомісяця протягом року за формулою:

                 12
C = T х ---- х d ,
d 1
0

де C - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого опалення, розрахований за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму), квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

T - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого опалення за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

d0 - тривалість опалювального сезону, діб.

5. У разі невідповідності фактичної температури в житлових приміщеннях нормативній перерахунок за надання послуг з централізованого опалення за відсутності квартирних та будинкових засобів обліку теплової енергії проводиться у разі оплати послуг:

1) в опалювальний сезон за формулами:

              d
1
C = T х 0,05 х (18 - t) х ----, при 12 град.C <= t <= 18 град.C;
M

              d
1
C = T х 0,05 х (20 - t) х ----, при 14 град.C <= t <= 20 град.C (для наріжних кімнат);
M

               d
1
C = T х --- , при t < 12 град.C;
M

         d
1
C = T х ----, при t < 14 град.C (для наріжних кімнат);
M

де C - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого опалення, розрахований за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму), квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

T - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого опалення за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

M - кількість днів у місяці;

t - температура, зафіксована в житловому приміщенні, град.C;

2) щомісяця протягом року за формулами:

   T х 12
C = ------ х 0,05 х (18 - t) х d , при 12 град.C <= t <= 18 град.C;
d 1
0

  T х 12
C = ------ х 0,05 х (20 - t) х d , при 14 град.C <= t <= 20 град.C (для наріжних кімнат);
d 1
0

            T х 12
C = ------- х d , при t < 12 град.C;
d 1
0

      T х 12
C = ------ х d , при t < 14 град.C (для наріжних кімнат);
d 1
0

де C - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого опалення, розрахований за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму), квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

T - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого опалення за 1 кв. метр (куб. метр) опалюваної площі (об'єму) квартири (будинку садибного типу, житлових приміщень у гуртожитках), гривень;

d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

d0 - тривалість опалювального сезону, діб;

t - температура, зафіксована в житловому приміщенні, град.C.

6. У разі оплати послуг за двоставковими тарифами перерахунку підлягає умовно-змінна частина плати за послуги з централізованого опалення.

Перерахунок за надання послуг
з централізованого постачання холодної води

7. У разі наявності перерв у наданні послуг з централізованого постачання холодної води, що перевищують допустимий строк, перерахунок за надання таких послуг за відсутності квартирних засобів обліку проводиться:

1) за наявності перерв у цілодобовому централізованому постачанні холодної води тривалістю понад 6 годин на добу більше ніж два рази на місяць за формулою:

          C = T х 0,033 х d ,
1 1 1

де C1 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання холодної води, розрахований на одну особу, гривень;

T1 - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання холодної води, розрахований на одну особу, гривень;

d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

2) за наявності перерв у централізованому постачанні холодної води за графіком тривалістю більш як 30 відсотків загального часу надання води більше ніж два рази на місяць пропорційно виходячи з фактичного часу перевищення допустимого строку ненадання послуги - так само, як під час цілодобового водопостачання.

8. У разі невідповідності складу і властивостей холодної води державному стандарту на питну воду та вимогам санітарного законодавства, крім випадків допустимого тимчасового відхилення від встановлених вимог, перерахунок за надання послуг з централізованого постачання холодної води проводиться у разі оплати відповідно до:

1) встановлених норм (нормативів) споживання за формулою:

              T
2
C = ---- х 0,2 х d ,
2 M 1

де C2 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання холодної води, розрахований на одну особу відповідно до встановлених норм (нормативів) споживання, гривень;

T2 - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання холодної води, розрахований на одну особу відповідно до встановлених норм (нормативів) споживання, гривень;

d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

M - кількість днів у місяці;

2) показань будинкових засобів обліку за формулою:

              T
3
C = ---- х 0,2 х d ,
3 M 1

де C3 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання холодної води, розрахований на одну особу відповідно до показань будинкових засобів обліку, гривень;

T3 - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання холодної води, розрахований на одну особу відповідно до показань будинкових засобів обліку, гривень;

d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

M - кількість днів у місяці;

3) показань квартирних засобів обліку за формулою:

          x  x  x  x  x  x
T х (V + V + V + V + V + V )
4 1 2 3 4 5 6
C = ---------------------------------- х 0,2 х d ,
4 (M + M + M + M + M + M ) 1
1 2 3 4 5 6

де C4 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання холодної води, розрахований за показаннями одного квартирного засобу обліку, гривень;

T4 - тариф на централізоване постачання 1 куб. метра холодної води, гривень;

d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

Vx1, Vx2, Vx3, Vx4, Vx5, Vx6 - обсяг споживання холодної води за показаннями квартирних засобів обліку за кожний календарний місяць з останніх шести, що передують перерахунку;

M1, M2, M3, M4, M5, M6 - кількість днів у кожному місяці із зазначених.

Якщо квартирний засіб обліку води працював менше ніж шість місяців, середньодобова вартість споживання води розраховується за фактично надані послуги пропорційно періоду їх надання.

Перерахунок за надання послуг
з централізованого постачання гарячої води

9. У разі наявності перерв у наданні послуг з централізованого постачання гарячої води, що перевищують допустимий строк, перерахунок за надання таких послуг за відсутності квартирних засобів обліку проводиться:

1) за наявності перерв у цілодобовому централізованому постачанні гарячої води тривалістю понад 6 годин на добу більше ніж два рази на місяць за формулою:

           C = T х 0,033 х d ,
5 5 1

де C5 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу, гривень;

T5 - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу, гривень;

d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

2) за наявності перерв у централізованому постачанні гарячої води за графіком тривалістю більш як 30 відсотків загального часу надання води більше ніж два рази на місяць пропорційно виходячи з фактичного часу перевищення допустимого строку ненадання послуги - так само, як під час цілодобового водопостачання.

10. У разі невідповідності фактичної температури гарячої води у точці розбору нормативній перерахунок за надання послуг з централізованого постачання гарячої води проводиться у разі оплати відповідно до:

1) встановлених норм (нормативів) споживання за формулою:

               T
6
C = --- х K х d ,
6 M 1

де C6 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до встановлених норм (нормативів) споживання, гривень;

T6 - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до встановлених норм (нормативів) споживання, гривень;

K - коефіцієнт зменшення плати, який дорівнює 0,1 - при температурі гарячої води від +45 град.C до +49 град.C і 0,3 - при температурі гарячої води від +40 град.C до +44 град.C;

d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

M - кількість днів у місяці;

2) показань будинкових засобів обліку за формулою:

              T
7
C = --- х K х d ,
7 M 1

де C7 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до показань будинкових засобів обліку, гривень;

T7 - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до показань будинкових засобів обліку, гривень;

K - коефіцієнт зменшення плати, який дорівнює 0,1 - при температурі гарячої води від +45 град.C до +49 град.C і 0,3 - при температурі гарячої води від +40 град.C до +44 град.C;

d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

M - кількість днів у місяці;

3) показань квартирних засобів обліку за формулою:

           г  г  г  г  г  г
T х (V + V + V + V + V + V )
8 1 2 3 4 5 6
C = ------------------------------------ х K х d ,
8 (M + M + M + M + M + M ) 1
1 2 3 4 5 6

де C8 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований за показаннями одного квартирного засобу обліку, гривень;

T8 - тариф на централізоване постачання 1 куб. метра гарячої води, гривень;

Vг1 + Vг2 + Vг3 + Vг4 + Vг5 + Vг6 - обсяг споживання гарячої води за показаннями квартирних засобів обліку за кожний календарний місяць з останніх шести, що передують перерахунку;

M1, M2, M3, M4, M5, M6 - кількість днів у кожному місяці із зазначених;

K - коефіцієнт зменшення плати, який дорівнює 0,1 - при температурі гарячої води від +45 град.C до +49 град.C і 0,3 - при температурі гарячої води від +40 град.C до +44 град.C;

d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб.

Якщо квартирний засіб обліку води працював менше ніж шість місяців, середньодобова вартість споживання води розраховується за фактично надані послуги пропорційно періоду їх надання.

У разі постачання гарячої води температурою нижче ніж +40 град.C плата справляється за тарифами на послуги з централізованого постачання холодної води.

11. У разі невідповідності складу і властивостей гарячої води державному стандарту на питну воду та вимогам санітарного законодавства, крім випадків допустимого тимчасового відхилення від вимог, перерахунок за надання послуг з централізованого постачання гарячої води проводиться у разі оплати послуг відповідно до:

1) встановлених норм (нормативів) споживання за формулою:

               T
6
C = --- х 0,1 х d ,
6 M 1

де C6 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до встановлених норм (нормативів) споживання, гривень;

T6 - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до встановлених норм (нормативів) споживання, гривень;

d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

M - кількість днів у місяці;

2) показань будинкових засобів обліку за формулою:

               T
7
C = --- х 0,1 х d ,
7 M 1

де C7 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до показань будинкових засобів обліку, гривень;

T7 - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований на одну особу відповідно до показань будинкових засобів обліку, гривень;

d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб;

M - кількість днів у місяці;

3) наявності квартирних засобів обліку за формулою:

           г  г  г  г  г  г
T х (V + V + V + V + V + V )
8 1 2 3 4 5 6
C = ------------------------------------ х 0,1 х d ,
8 (M + M + M + M + M + M ) 1
1 2 3 4 5 6

де C8 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого постачання гарячої води, розрахований за показаннями одного квартирного засобу обліку, гривень;

T8 - тариф на централізоване постачання 1 куб. метра гарячої води, гривень;

Vг1, Vг2, Vг3, Vг4, Vг5, Vг6 - обсяг споживання гарячої води за показаннями квартирних засобів обліку за кожний календарний місяць з останніх шести, що передують перерахунку;

M1, M2, M3, M4, M5, M6 - кількість днів у кожному місяці із зазначених;

d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб.

Якщо квартирний засіб обліку води працював протягом менше ніж шість місяців, середньодобова вартість споживання води розраховується за фактично надані послуги пропорційно періоду їх надання.

Перерахунок за надання послуг
з централізованого водовідведення

12. У разі наявності перерв у наданні послуг з централізованого постачання холодної або гарячої води чи невиконання графіка їх надання пропорційно проводиться перерахунок за надання послуг з централізованого водовідведення.

13. У разі наявності перерв у наданні послуг з централізованого водовідведення протягом більше ніж однієї доби на місяць перерахунок за надання таких послуг проводиться за формулою:

           C = T х 0,033 х d ,
9 9 1

де C9 - сума, на яку зменшується розмір плати за надання послуг з централізованого водовідведення, розрахований на одну особу, гривень;

T9 - розмір місячної плати за надання послуг з централізованого водовідведення, розрахований на одну особу, гривень;

d1 - строк, протягом якого відбувалося відхилення від кількісних і якісних показників, діб.

Порядок розв'язання спорів

14. Спори щодо перерахунку розміру плати за надання послуг розв'язуються у судовому порядку згідно із законодавством.

Додаток
до Порядку

               ВИМОГИ
щодо кількісних і якісних показників послуг
та зменшення плати у разі їх відхилення
від нормативних

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Вид послуги | Кількісні і якісні | Відхилення від |Допустимий строк|Зменшення плати |Розрахункова |
| | показники | показників | відхилення від | за надані | одиниця |
| | | | показників | послуги у разі | |
| | | | | перевищення | |
| | | | | допустимого | |
| | | | | строку | |
| | | | | відхилення від | |
| | | | | їх показників | |
|--------------+--------------------+--------------------+----------------+----------------+-------------|
|Централізоване|своєчасний початок і|надання послуг з | |на 3,3 відсотка |за 1 кв. метр|
|опалення |закінчення |централізованого | |місячної плати |(куб. метр) |
| |опалювального сезону|опалення пізніше | |за кожну добу |опалюваної |
| |(протягом трьох діб |встановленого строку| |перевищення |площі |
| |із середньодобовою |або дострокове | |допустимого |(об'єму) |
| |температурою |закінчення | |строку |квартири |
| |8 град.C) |опалювального | |відхилення від |(будинку |
| | |сезону | |показників (у |садибного |
| | | | |разі оплати |типу, |
| | | | |послуг щомісяця |житлових |
| | | | |протягом року |приміщень у |
| | | | |враховується те,|гуртожитках) |
| | | | |що місячна | |
| | | | |плата | |
| | | | |розподілена на | |
| | | | |рік) | |
| |--------------------+--------------------+----------------+----------------+-------------|
| |безперебійне надання|перерви у наданні |12 годин на добу| - " - | - " - |
| |послуг з |послуг з |(один раз на | | |
| |централізованого |централізованого |місяць) | | |
| |опалення протягом |опалення | | | |
| |усього опалювального| | | | |
| |сезону | | | | |
| |--------------------+--------------------+----------------+----------------+-------------|
| |температура повітря |фактична температура|12 годин на добу|на 5 відсотків |за 1 кв. метр|
| |в житлових |в приміщеннях нижча |(один раз на |за кожний градус|(куб. метр) |
| |приміщеннях (за |ніж нормативна |місяць) |відхилення від |опалюваної |
| |умови їх утеплення) | | |18 град.C |площі |
| |відповідає діючим | | |до 12 град.C у |(об'єму) |
| |нормам і правилам - | | |житлових |квартири |
| |18 град.C | | |приміщеннях (у |(будинку |
| |(у наріжних | | |наріжних |садибного |
| |кімнатах - | | |кімнатах - від |типу, |
| |20 град.C) | | |20 град.C |житлових |
| | | | |до 14 град.C) |приміщень у |
| | | | |плати за період |гуртожитках) |
| | | | |відхилення | |
| | | | |(протягом усього| |
| | | | |строку | |
| | | | |відхилення) | |
| | | | |при температурі | |
| | | | |в житлових | |
| | | | |приміщеннях | |
| | | | |нижче ніж | |
| | | | |12 град.C | |
| | | | |(у наріжних | |
| | | | |кімнатах - нижче| |
| | | | |ніж 14 град.C) | |
| | | | |плата за | |
| | | | |централізоване | |
| | | | |опалення не | |
| | | | |справляється | |
|--------------+--------------------+--------------------+----------------+----------------+-------------|
|Централізоване|безперебійне або за |перерви у наданні |не більш як |на 3,3 відсотка |на одну особу|
|постачання |затвердженим режимом|послуг з |6 годин на добу |місячної плати |за місяць |
|холодної води |надання послуг |централізованого |при цілодобовому|за кожну добу | |
| |протягом року |постачання холодної |водопостачанні |перевищення | |
| | |води |та не більш як |допустимого | |
| | | |30 відсотків |строку | |
| | | |загального часу |відхилення | |
| | | |постачання води | | |
| | | |за графіком (не | | |
| | | |більше ніж два | | |
| | | |рази на місяць) | | |
| |--------------------+--------------------+----------------+----------------+-------------|
| |склад і властивості |невідповідність |не допускається |на 20 відсотків |на одну особу|
| |води згідно з |складу і |(або згідно з |за весь строк |за місяць або|
| |державним стандартом|властивостей води |абзацом першим |невідповідності |за 1 куб. |
| |на питну воду, |державному стандарту|пункту 7 Правил |складу і |метр |
| |вимогами |на питну воду |надання послуг з|властивості |холодної |
| |санітарного |вимогам санітарного |централізованого|води |води |
| |законодавства та |законодавства та |опалення, | | |
| |дозволами |дозволам |постачання | | |
| |Держспоживстандарту |Держспоживстандарту |холодної та | | |
| | | |гарячої води і | | |
| | | |водовідведення, | | |
| | | |затверджених | | |
| | | |постановою | | |
| | | |Кабінету | | |
| | | |Міністрів | | |
| | | |України від | | |
| | | |21 липня 2005 р.| | |
| | | |N 630) | | |
|--------------+--------------------+--------------------+----------------+----------------+-------------|

|Централізоване|безперебійне або за |перерви у наданні  |не більш як   |на 3,3 відсотка |на одну особу|
|постачання |затвердженим |послуг з |6 годин на добу |місячної плати |за місяць |
|гарячої води |графіком |централізованого |при |за кожну добу | |
| | |постачання гарячої |безперебійному |перевищення | |
| | |води |водопостачанні |допустимого | |
| | | |та не більш як |строку | |
| | | |30 відсотків |відхилення від | |
| | | |загального часу |показників | |
| | | |постачання води | | |
| | | |за графіком (не | | |
| | | |більше ніж два | | |
| | | |рази на місяць) | | |
| |--------------------+--------------------+----------------+----------------+-------------|
| |забезпечення |фактична температура|не більш як |при температурі |на одну особу|
| |нормативної |гарячої води у точці|2 хвилини після |гарячої води |за місяць або|
| |температури гарячої |розбору не |відкриття |понад |за 1 куб. |
| |води у точці розбору|відповідає |водорозбірного |50 град.C - |метр гарячої |
| |не нижче 50 град.C |нормативній |крану |плата |води |
| |та не вище ніж | | |справляється | |
| |75 град.C | | |згідно з | |
| | | | |установленим | |
| | | | |тарифом; | |
| | | | |від 45 град.C | |
| | | | |до 49 град.C - | |
| | | | |зменшується на | |
| | | | |10 відсотків за | |
| | | | |весь строк | |
| | | | |відхилення; від | |
| | | | |40 град.C | |
| | | | |до 44 град.C - | |
| | | | |плата | |
| | | | |зменшується на | |
| | | | |30 відсотків за | |
| | | | |весь строк | |
| | | | |відхилення; | |
| | | | |нижче ніж | |
| | | | |40 град.C - | |
| | | | |справляється | |
| | | | |за весь строк | |
| | | | |відхилення за | |
| | | | |тарифами на | |
| | | | |послуги з | |
| | | | |централізованого| |
| | | | |постачання | |
| | | | |холодної води | |
| |--------------------+--------------------+----------------+----------------+-------------|
| |склад і властивості |невідповідність |не допускається |на 10 відсотків |на одну особу|
| |води згідно з |складу і |(або згідно з |за весь строк |за місяць або|
| |державним стандартом|властивостей води |абзацом першим |невідповідності |за 1 куб. |
| |на питну воду, |державному |пункту 7 Правил |складу і |метр гарячої |
| |вимогами |стандарту |надання послуг з|властивостей |води |
| |санітарного |на питну воду, |централізованого|води | |
| |законодавства та |вимогам |опалення, | | |
| |дозволами |санітарного |постачання | | |
| |Держспоживстандарту |законодавства |холодної та | | |
| | |та дозволам |гарячої води і | | |
| | |Держспожив- |водовідведення, | | |
| | |стандарту |затверджених | | |
| | | |постановою | | |
| | | |Кабінету | | |
| | | |Міністрів | | |
| | | |України від | | |
| | | |21 липня 2005 р.| | |
| | | |N 630) | | |
|--------------+--------------------+--------------------+----------------+----------------+-------------|
|Водовідведення|безперебійне |перерви у |одна доба на |на 3,3 відсотка |на одну особу|
| |водовідведення |водовідведенні |місяць |місячної плати |за місяць |
| | | | |за кожну добу | |
| | | | |перевищення | |
| | | | |допустимого | |
| | | | |строку | |
| | | | |відхилення | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 лютого 2010 р. N 151

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 липня 2005 р. N 630

1. У Правилах надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених зазначеною постановою ( 630-2005 ):

1) друге речення пункту 23 викласти в такій редакції: "У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних, виконавець проводить перерахунок розміру плати за фактично надані послуги в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та виплачує споживачеві компенсацію за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт відповідно до методики, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.";

2) абзац другий підпункту 1 пункту 29 викласти в такій редакції:

"надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;";

3) підпункт 16 пункту 32 викласти в такій редакції:

"16) проводити перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх, надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та визначеному договором;";

4) розділ "Порядок проведення перерахунку розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, які не відповідають установленим вимогам" виключити.

2. У Типовому договорі про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженому зазначеною постановою ( 630-2005 ):

1) пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, виконавець проводить перерахунок розміру плати.";

2) підпункти 4 і 5 пункту 16 викласти в такій редакції:

"4) зменшення розміру плати в разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;

5) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом установленого Кабінетом Міністрів України строку;";

3) підпункт 16 пункту 19 викласти в такій редакції:

"16) проводити перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та визначеному цим договором;";

4) у підпункті 2 пункту 21 слова "зниження кількісних та/або якісних показників послуг, надання послуг не в повному обсязі" замінити словами "надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема зниження їх кількісних та/або якісних показників".

3. Додаток 1 до Правил ( 630-2005 ) виключити.