Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо підстав перегляду
судових рішень

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ):

1) частину першу статті 400-4 доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом";

2) у частині другій статті 400-7, частині третій статті 400-10 слово і цифру "пунктом 2" замінити словами і цифрами "пунктами 2 і 3";

3) у статті 400-9:

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Клопотання про перегляд судового рішення з підстав, передбачених пунктом 3 частини першої статті 400-4 цього Кодексу, вправі подавати особа, на користь якої міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, винесено рішення, яким встановлено порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом, її захисник чи законний представник. Таке клопотання може бути подано протягом одного місяця з дня сповіщення в установленому законом порядку зазначених осіб про набрання рішенням міжнародної судової установи статусу остаточного".

У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;

частину четверту після слів "законним представником" доповнити словами "а також з особами, визначеними частиною третьою цієї статті", а слово і цифру "пунктом 2" замінити словами і цифрами "пунктами 2 і 3";

у частинах п'ятій і шостій слово і цифру "пунктом 2" замінити словами і цифрами "пунктами 2 і 3".

2. У Господарському процесуальному кодексі України ( 1798-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

1) пункт 4 статті 111-15 викласти в такій редакції:

"4) на підставі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом";

2) текст статті 111-19 викласти в такій редакції:

"Скасування судових рішень Вищого господарського суду України здійснюється за наявності підстав, визначених статтею 111-15 цього Кодексу".

3. Пункт 2 частини першої статті 354 Цивільного процесуального кодексу України ( 1618-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492) викласти в такій редакції:

"2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом".

4. У Кодексі адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 35-37, ст. 446):

1) пункт 2 частини першої статті 237 викласти в такій редакції:

"2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом";

2) у частині третій статті 243:

перше речення викласти в такій редакції:

"3. Верховний Суд України задовольняє скаргу в разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом";

у другому реченні слово "його" замінити словами "судове рішення".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 11 лютого 2010 року
N 1876-VI