Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо встановлення соціальних гарантій
прийомним батькам

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 186-1 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) доповнити словами "прийомних батьків".

2. У Законі України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2003 р., N 15, ст. 110; 2005 р., N 2, ст. 36; 2009 р., N 39, ст. 550):

1) частину третю статті 18 доповнити словами "та одним із прийомних батьків";

2) частину першу статті 19 після слів "яка взяла дитину під опіку" доповнити словами "чи одному із прийомних батьків";

3) у статті 20:

частину четверту після слів "у встановленому законодавством порядку" доповнити словами "прийомних батьків";

частину п'яту доповнити словами "(крім прийомних дітей у прийомних сім'ях)".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону привести у відповідність до нього свої нормативно-правові акти.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 10 березня 2010 року
N 1959-VI