Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
25.03.2010 N 299

Про затвердження Порядку формування
та ведення реєстру об'єктів електроенергетики,
що використовують альтернативні джерела енергії
(крім доменного та коксівного газів,
а з використанням гідроенергії - лише малих
гідроелектростанцій)

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування та ведення реєстру об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій), що додається.

2. Управлінню ліцензування забезпечити формування та ведення реєстру об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій), за формою, згідно з додатком.

Голова Комісії С.Тітенко

Затверджено
Постанова НКРЕ
25.03.2010 N 299

Порядок
формування та ведення реєстру об'єктів
електроенергетики, що використовують
альтернативні джерела енергії
(крім доменного та коксівного газів,
а з використанням гідроенергії - лише малих
гідроелектростанцій)

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України" та інших нормативно-правових актів і визначає умови включення до реєстру тих об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії.

2. Реєстр об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, - це список об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії, виробленої лише малими гідроелектростанціями), незалежно від величини встановленої потужності чи обсягів відпуску електричної енергії, який формується і ведеться НКРЕ як автоматизована система збирання, накопичення, обліку відомостей про ці об'єкти, за формою, що додається.

3. Реєстр формується з метою:

ведення в повному обсязі обліку об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії;

реалізації відповідно до вимог законодавства принципів доступності, гласності та відкритості інформації про об'єкти електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії, для заінтересованих користувачів;

4. До реєстру вносяться:

назва об'єкта електроенергетики, що використовує альтернативні джерела енергії;

вид альтернативного джерела енергії;

відомості про суб'єкт господарювання (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця, номер телефону, факсу), який має у власності або користуванні об'єкт електроенергетики, що використовує альтернативні джерела енергії;

найменування виду господарської діяльності суб'єкта господарювання згідно з виданою ліцензією;

серія та номер ліцензії;

дата початку дії та закінчення дії ліцензії;

наявність та дата встановлення "зеленого" тарифу.

5. При формуванні реєстру до нього мають враховуватися наступні об'єкти електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії:

об'єкт електроенергетики, що знаходиться у власності або користуванні суб'єкта електроенергетики, який отримав ліцензію з виробництва електричної енергії або з комбінованого виробництва електричної і теплової енергії;

об'єкт електроенергетики, що знаходиться у власності або користуванні суб'єкта електроенергетики, що не має відповідної ліцензії, але витрати на підключення до електричних мереж об'єктів електроенергетики якого були враховані під час затвердження інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;

об'єкт електроенергетики, що знаходиться у власності або користуванні суб'єкта електроенергетики, який отримав ліцензію з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом.

6. Відомості до реєстру вносяться не пізніше 7 числа кожного місяця та розміщуються на офіційному веб-сайті НКРЕ.

Начальник управління ліцензування Ю.Антонюк

Додаток
до постанови НКРЕ
25.03.2010 N 299

               РЕЄСТР
об'єктів електроенергетики,
що використовують альтернативні джерела
енергії (крім доменного та коксівного газів,
а з використанням гідроенергії - лише малих
гідроелектростанцій)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Назва об'єкта| Вид | Повна назва | Код |Місцезнаходження|Телефон| Вид |Серія та| Дата | Дата |Наявність та|
| електро- |альтернативного| суб'єкта |ЄДРПОУ| ліцензіата | |ліцензованої| N |початку |закінчення| дата |
| енергетики |джерела енергії| господарювання, | | | | діяльності |ліцензії| дії | дії |встановлення|
| | | що має у | | | | | |ліцензії| ліцензії | "зеленого" |
| | | користуванні | | | | | | | | тарифу |
| | | об'єкт | | | | | | | | |
| | |електроенергетики| | | | | | | | |
|-------------+---------------+-----------------+------+----------------+-------+------------+--------+--------+----------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------+---------------+-----------------+------+----------------+-------+------------+--------+--------+----------+------------|
| | | | | | | | | | | |
|-------------+---------------+-----------------+------+----------------+-------+------------+--------+--------+----------+------------|
| | | | | | | | | | | |
|-------------+---------------+-----------------+------+----------------+-------+------------+--------+--------+----------+------------|
| | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------