Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 грудня 2005 р. N 1176
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 42 від 28 січня 2015
р.)

Про затвердження форми заяви на одержання
суб'єктом господарювання або уповноваженою
ним особою документів дозвільного характеру

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 778 від 03.09.20
08
N 340 від 12.05.20
10 )

Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити форму заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ).

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2005 р. N 1176

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2008 р. N 778)

                  ______________________________
(керівнику дозвільного органу)
______________________________

               ЗАЯВА

   Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності" прошу видати ___________________

__________________________________________________________________
(назва документа дозвільного характеру)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(об'єкт, на який видається документ)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження (адреса) об'єкта,
на який видається документ)
__________________________________________________________________
(вид діяльності згідно з КВЕД)
__________________________________________________________________
(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/
ім'я, по батькові та прізвище
__________________________________________________________________
фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,
__________________________________________________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця,
платника податків та інших обов'язкових платежів)
__________________________________________________________________
(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/
фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання
фізичної особи - підприємця)


________________ ________________
(телефон) (телефакс)

"___" ____________ 200_ р. __________________________________
(підпис керівника юридичної
особи/фізичної особи - підприємця,
уповноваженої особи)

Документи, що додаються по заяви: ________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заповнюється державним адміністратором:

------------------------------------------------------------------
| "___" ____________ 200_ р. |Реєстраційний номер _______________|
|(дата надходження заяви) | |
| |___________________________________|
|____________________ | (ініціали та прізвище |
| (підпис) | державного адміністратора) |
------------------------------------------------------------------

( Форма в редакції Постанови КМ N 778 від 03.09.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 340 від 12.05.2010 )