Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 квітня 2010 р. N 357
Київ

Про затвердження Державної цільової програми
підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову програму підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - Програма), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за погодженням з Національним агентством з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - Національне агентство) та за участю Федерації футболу України привести у двотижневий строк завдання, показники і заходи відповідних галузевих і регіональних програм у відповідність з визначеними Програмою основними завданнями, показниками і заходами.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування мм. Донецька, Києва, Львова і Харкова за погодженням з Національним агентством та за участю Федерації футболу України привести у двотижневий строк завдання, показники і заходи відповідних міських програм у відповідність з визначеними Програмою основними завданнями, показниками і заходами.

5. Міністерству економіки за поданням Національного агентства, заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування включити визначені Програмою основні завдання, показники і заходи до відповідних розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

6. Міністерству фінансів за поданням Національного агентства, заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати з урахуванням реальних можливостей кошти для виконання визначених Програмою основних завдань і заходів у відповідних бюджетних програмах.

7. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і затвердити:

у двомісячний строк узгоджені плани підготовки конкретних об'єктів (стадіони, аеропорти, готелі, заклади охорони здоров'я, культури і мистецтва тощо) з помісячними строками їх виконання;

у двотижневий строк після затвердження Державного бюджету України на відповідний рік щорічні деталізовані плани виконання завдань і заходів галузевих і регіональних програм з помісячними строками їх виконання.

8. Рекомендувати органам місцевого самоврядування мм. Донецька, Києва, Львова і Харкова розробити і затвердити:

у двомісячний строк узгоджені плани підготовки конкретних об'єктів (стадіони, аеропорти, готелі, заклади охорони здоров'я, культури і мистецтва тощо) з помісячними строками їх виконання;

у двотижневий строк після затвердження міських бюджетів на відповідний рік щорічні деталізовані плани виконання завдань і заходів відповідних міських програм з помісячними строками їх виконання.

9. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати починаючи з 2010 року Національному агентству за встановленою ним формою щокварталу до 15 числа наступного місяця інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 30 числа Кабінетові Міністрів України.

10. Національному агентству:

у двотижневий строк підготувати та внести на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2009 р. N 205";

у місячний строк подати пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою.

11. Національному агентству, Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерству транспорту та зв'язку, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерству культури і туризму, Державній податковій адміністрації, Державній службі автомобільних доріг, Державному управлінню справами, Київській міській державній адміністрації, Харківській, Донецькій та Львівській обласним державним адміністраціям забезпечити у місячний строк підготовку та схвалення в установленому законодавством порядку скорегованої проектної документації на будівництво, реконструкцію об'єктів, зазначених у додатку 2 до Програми, та затвердження титулів будов (об'єктів).

12. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерству транспорту та зв'язку, Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації, Міністерству економіки, Міністерству з питань житлово-комунального господарства, Державній службі автомобільних доріг, Київській міській державній адміністрації, Харківській, Донецькій та Львівській обласним державним адміністраціям забезпечити у тижневий строк передачу в установленому порядку Національному агентству актів виконаних робіт та відповідної документації за об'єктами, будівництво яких розпочато у 2008-2010 роках згідно з пунктами 1-5, 7 і 13 додатка 2 до Програми.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2010 р. N 357

Державна цільова програма
підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу

Мета Програми

Мета цієї Програми полягає у створенні правових, соціальних, економічних та організаційних умов для успішного проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - чемпіонат).

Для досягнення зазначеної мети слід забезпечити:

приведення об'єктів, що використовуватимуться для проведення чемпіонату, у відповідність з вимогами УЄФА;

підготовку необхідної кількості фахівців з питань організації та проведення чемпіонату;

створення для вболівальників атмосфери футбольного свята в усіх містах, у яких відбуватимуться матчі чемпіонату;

належну підготовку національної збірної команди України з футболу для участі у чемпіонаті.

Шляхи виконання завдань з підготовки
та проведення чемпіонату

Досвід підготовки до проведення спортивних подій масштабу фінальної частини чемпіонату Європи з футболу свідчить, що оптимальний варіант повинен визначатися конкретною державою виходячи з рівня розвитку спортивної, транспортної та інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури і економічних відносин.

Для України оптимальним визнається варіант, коли основну роль у процесі підготовки до чемпіонату з футболу відіграє держава, яка, зокрема, сприяє створенню умов для максимального залучення з цією метою недержавних установ та організацій.

Цією Програмою визначаються основні завдання і заходи з підготовки та проведення чемпіонату, з урахуванням яких розробляються і затверджуються деталізовані програми приймаючих міст, галузеві і регіональні програми. На підставі завдань, показників і заходів таких програм розробляються плани підготовки конкретних об'єктів (стадіони, аеропорти, готелі, заклади охорони здоров'я, культури і мистецтва тощо) відповідно до вимог УЄФА.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування завдань і заходів, передбачених Програмою, наведені у паспорті (додаток 1).

Завдання і заходи

Перелік основних завдань і заходів з виконання Програми, наведених у додатку 2, сформовано на основі вимог УЄФА і гарантій Уряду, наданих УЄФА.

Під час визначення конкретних завдань і заходів ураховано їх взаємозв'язаність, повноту та всебічність, узгодженість з іншими програмами.

В рамках виконання завдань і заходів, передбачених Програмою, відповідальні за їх виконання розробляють з урахуванням потреб інвалідів інвестиційні проекти, для реалізації яких залучаються підприємства громадських організацій інвалідів.

Очікувані результати, ефективність Програми

У результаті виконання Програми передбачається:

забезпечити проведення чемпіонату відповідно до вимог УЄФА, що позитивно позначиться на іміджі України як європейської держави;

збудувати чотири стадіони, які відповідатимуть вимогам ФІФА та УЄФА, що дасть змогу проводити змагання будь-якого рівня, забезпечити збільшення кількості вітчизняних та зарубіжних уболівальників і туристів;

збудувати, реконструювати або переобладнати більш як 30 сучасних стадіонів та тренувальних баз, що значно поліпшить умови для проведення вітчизняних футбольних змагань і тренувань українських команд;

значно поліпшити транспортну інфраструктуру (аеропорти, автомобільні дороги загального користування, залізничний транспорт);

створити умови для інтенсивного розвитку вітчизняного підприємництва в усіх галузях економіки та сферах суспільного життя;

залучити інвестиції в сумі понад 80 млрд. гривень, з них: приватні інвестиції для будівництва та реконструкції спортивних споруд, розбудови транспортної інфраструктури, інфраструктури розміщення на суму близько 50 млрд. гривень;

забезпечувати збереження щороку до 700 тис. робочих місць у будівельній та інших галузях економіки;

створити понад 15 тис. нових робочих місць для забезпечення експлуатації та обслуговування об'єктів чемпіонату.

Очікуваний обсяг податкових надходжень до бюджетів становитиме близько 28 млрд. гривень.

Показники очікуваних результатів виконання Програми визначені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Прогнозні обсяги фінансування Програми визначені на підставі розрахунків прогнозних обсягів фінансування програм приймаючих міст, галузевих і регіональних програм та показників затверджених проектів будівництва об'єктів чемпіонату за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел.

Додаток 1
до Програми

Паспорт
Державної цільової програми підготовки
та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 502 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 51, ст. 2066).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357.

3. Державний замовник - Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

4. Керівник Програми - Голова Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

5. Відповідальні за виконання завдань і заходів Програми - центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання.

6. Строк виконання: 2008-2012 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

-----------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
|фінансування|фінансування|-------------------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+-------|
|державні | 65123,15 |3083,46 |3118,46 |23728,38|28259,89|6932,96|
|кошти | | | | | | |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+-------|
|у тому | | | | | | |
|числі: | | | | | | |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+-------|
|державний | 35290,49 |3083,46 |3118,46 |10112,22|12043,39|6932,96|
|бюджет | | | | | | |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+-------|
|державна | 29832,66 | | |13616,16|16216,5 | |
|підтримка | | | | | | |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+-------|
|місцеві | 5997,9 | 506,56 | 581,94 | 1514,2 |2834,77 |560,43 |
|бюджети | | | | | | |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+-------|
|інші джерела| 71327,35 | 6871,4 |9967,91 |23803,33|28326,55|2358,16|
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+-------|
|Усього | 142448,4 |10461,42|13668,31|49045,91|59421,21|9851,55|
-----------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Програми

Завдання і заходи
з підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

( Додаток 2 готується до введення )

Додаток 3
до Програми

            ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової програми підготовки
та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу

-------------------------------------------------------------------------
| Найменування завдання | Найменування показника | Значення |
| | | показника, |
| | | усього за |
| | |2008-2012 роки|
|---------------------------+----------------------------+--------------|
|1. Будівництво нових та |кількість місць на стадіонах| |
|реконструкція діючих |у містах: | |
|стадіонів для проведення в |----------------------------+--------------|
|Україні матчів фінальної |Києві | 69004 |
|частини чемпіонату |----------------------------+--------------|
|Європи 2012 року з футболу |Львові | 33400 |
|(далі - чемпіонат) |----------------------------+--------------|
| |Донецьку | 51350 |
| |----------------------------+--------------|
| |Харкові | 38685 |
| |----------------------------+--------------|
| |сумарний податковий ефект, | 2100 |
| |млн. гривень | |
| |----------------------------+--------------|
| |кількість постійно зайнятих | 5219 |
| |осіб на рік | |
|---------------------------+----------------------------+--------------|
|2. Будівництво нових, |кількість місць на стадіонах| 111500 |
|реконструкція та |----------------------------+--------------|
|дооснащення діючих |кількість місць розміщення | 3500 |
|тренувальних баз для |на тренувальних базах | |
|забезпечення тренувань |----------------------------+--------------|
|команд-учасниць чемпіонату |сумарний податковий ефект, | 203 |
| |млн. гривень | |
| |----------------------------+--------------|
| |кількість постійно зайнятих | 504 |
| |осіб на рік | |
|---------------------------+----------------------------+--------------|
|3. Проектування, |збільшення пропускної | |
|будівництво, реконструкція |спроможності аеровокзальних | |
|і ремонт аеропортів |комплексів аеропортів | |
| |(кількість пасажирів на день| |
| |(10 годин): | |
| |----------------------------+--------------|
| |"Київ" | 3200 |
| |----------------------------+--------------|
| |"Бориспіль" | 62500 |
| |----------------------------+--------------|
| |"Львів" | 25500 |
| |----------------------------+--------------|
| |"Харків" | 25500 |
| |----------------------------+--------------|
| |"Донецьк" | 33500 |
| |----------------------------+--------------|
| |разом | 150200 |
| |----------------------------+--------------|
| |сумарний податковий ефект, | 2609 |
| |млн. гривень | |
| |----------------------------+--------------|
| |кількість постійно зайнятих | 6483 |
| |осіб на рік | |
|---------------------------+----------------------------+--------------|
|4. Будівництво, |протяжність колій, | 1700 |
|реконструкція і ремонт |залізничних підходів, | |
|залізниць |кілометрів | |
| |----------------------------+--------------|
| |сумарний податковий ефект, | 3609 |
| |млн. гривень | |
| |----------------------------+--------------|
| |кількість постійно зайнятих | 8966 |
| |осіб на рік | |
|---------------------------+----------------------------+--------------|
|5. Будівництво, |протяжність доріг, | 2714 |
|реконструкція, капітальний |кілометрів | |
|та поточний ремонт за |----------------------------+--------------|
|європейськими стандартами |сумарний податковий ефект, | 6561 |
|автомобільних доріг |млн. гривень | |
|загального користування |----------------------------+--------------|
|(міжміське сполучення) |кількість постійно зайнятих | 16302 |
| |осіб на рік | |
|---------------------------+----------------------------+--------------|
|6. Облаштування пунктів |кількість побудованих і | 21 |
|пропуску через державний |реконструйованих пунктів | |
|кордон |пропуску через державний | |
| |кордон для автомобільного | |
| |транспорту | |
| |----------------------------+--------------|
| |сумарний податковий ефект, | 143 |
| |млн. гривень | |
| |----------------------------+--------------|
| |кількість постійно зайнятих | 355 |
| |осіб на рік | |
|---------------------------+----------------------------+--------------|
|7. Створення сучасних |кількість одиниць придбаного| 509 |
|систем для забезпечення |рухомого складу | |
|надання послуг громадського|----------------------------+--------------|
|транспорту мм. Києва, |протяжність побудованих та | 45 |
|Донецька, Львова, Харкова |реконструйованих | |
|та здійснення контролю за |автомобільних доріг | |
|безпекою на дорогах, що |комунальної власності, | |
|ведуть до стадіонів |кілометрів | |
| |----------------------------+--------------|
| |сумарний податковий ефект, | 953 |
| |млн. гривень | |
| |----------------------------+--------------|
| |кількість постійно зайнятих | 5119 |
| |осіб на рік | |
|---------------------------+----------------------------+--------------|

|8. Будівництво,      |кількість готелів      |   367   |
|реконструкція та |----------------------------+--------------|
|переоснащення готелів, |сумарний податковий ефект, | 9002 |
|гуртожитків та прилеглих |млн. гривень | |
|до них територій у мм. |----------------------------+--------------|
|Києві, Донецьку, Львові, |кількість постійно зайнятих | 22343 |
|Харкові |осіб на рік | |
|---------------------------+----------------------------+--------------|
|9. Забезпечення |сумарний податковий ефект, | 113 |
|громадського порядку, |млн. гривень | |
|гарантування безпеки осіб, |----------------------------+--------------|
|діяльність яких пов'язана |кількість постійно зайнятих | 280 |
|з проведенням чемпіонату, |осіб на рік | |
|протидія терористичній | | |
|діяльності | | |
|---------------------------+----------------------------+--------------|
|10. Створення сучасних |сумарний податковий ефект, | 237 |
|систем надання допомоги у |млн. гривень | |
|разі виникнення |----------------------------+--------------|
|надзвичайних ситуацій |кількість постійно зайнятих | 589 |
| |осіб на рік | |
|---------------------------+----------------------------+--------------|
|11. Забезпечення захисту |сумарний податковий ефект, | 1 |
|прав інтелектуальної |млн. гривень | |
|власності УЄФА та його | | |
|комерційних партнерів | | |
|---------------------------+----------------------------+--------------|
|12. Забезпечення надання |кількість реконструйованих | 21 |
|необхідних медичних послуг |та відремонтованих закладів | |
|належної якості та |медичної допомоги | |
|максимальної доступності |----------------------------+--------------|
| |сумарний податковий ефект, | 299 |
| |млн. гривень | |
| |----------------------------+--------------|
| |кількість постійно зайнятих | 743 |
| |осіб на рік | |
|---------------------------+----------------------------+--------------|
|13. Будівництво, |будівництво і реконструкція | 44 |
|реконструкція і ремонт |підстанцій напругою | |
|ліній електропередачі |110/10 кВ | |
| |----------------------------+--------------|
| |сумарний податковий ефект, | 963 |
| |млн. гривень | |
| |----------------------------+--------------|
| |кількість постійно зайнятих | 2394 |
| |осіб на рік | |
|---------------------------+----------------------------+--------------|
|14. Створення оптимальних |кількість медіа-центрів для | 4 |
|умов для роботи засобів |роботи журналістів | |
|масової інформації та |----------------------------+--------------|
|журналістів на основі |сумарний податковий ефект, | 739 |
|впровадження найсучасніших |млн. гривень | |
|інформаційно- |----------------------------+--------------|
|телекомунікаційних |кількість постійно зайнятих | 1836 |
|технологій |осіб | |
|---------------------------+----------------------------+--------------|
|15. Будівництво, |кількість інформаційних | 38 |
|реконструкція та створення |центрів і екскурсійних | |
|у мм. Києві, Донецьку, |пунктів, одиниць | |
|Львові, Харкові, на |----------------------------+--------------|
|прилеглих до них територіях|кількість дорожніх знаків і | 1650 |
|та у населених пунктах, |покажчиків, встановлених за | |
|розташованих за маршрутами |маршрутами руху учасників | |
|руху учасників чемпіонату і|чемпіонату і туристів | |
|туристів, належної |----------------------------+--------------|
|інфраструктури, розроблення|кількість туристичних | 50 |
|спеціальних туристичних |терміналів | |
|маршрутів |----------------------------+--------------|
| |сумарний податковий ефект, | 19 |
| |млн. гривень | |
| |----------------------------+--------------|
| |кількість постійно зайнятих | 48 |
| |осіб на рік | |
|---------------------------+----------------------------+--------------|
|16. Проведення робіт з |кількість реставрованих та | 77 |
|реставрації та ремонту |відремонтованих будівель | |
|будівель театрів, музеїв, |театрів, музеїв, | |
|цирків, концертних |національних заповідників, | |
|організацій, бібліотек та |парків культури і | |
|вищих навчальних закладів, |відпочинку | |
|що є пам'ятками культурної |----------------------------+--------------|
|спадщини, національних |сумарний податковий ефект, | 220 |
|заповідників, парків |млн. гривень | |
|культури і відпочинку в | | |
|містах, у яких | | |
|проводитимуться матчі | | |
|чемпіонату, а також у |----------------------------+--------------|
|містах та селах, |кількість постійно зайнятих | 546 |
|розташованих на маршрутах |осіб на рік | |
|руху учасників чемпіонату і| | |
|туристів | | |
|---------------------------+----------------------------+--------------|
|17. Забезпечення випуску |сумарний податковий ефект, | 21 |
|сувенірної продукції з |млн. гривень | |
|національною символікою, |----------------------------+--------------|
|путівників, географічних |кількість постійно зайнятих | 52 |
|карт різними мовами та їх |осіб на рік | |
|розповсюдження | | |
|---------------------------+----------------------------+--------------|

|18. Забезпечення належної |кількість навчально-    |   51    |
|підготовки національної |тренувальних зборів та | |
|збірної команди України з |змагань національної збірної| |
|футболу |команди для спортсменів, | |
| |включених в установленому | |
| |порядку до складу штатних | |
| |збірних команд | |
| |----------------------------+--------------|
| |сумарний податковий ефект, | 13 |
| |млн. гривень | |
| |----------------------------+--------------|
| |кількість постійно зайнятих | 34 |
| |осіб на рік | |
|---------------------------+----------------------------+--------------|
|19. Створення атмосфери |сумарний податковий ефект, | 23 |
|футбольного свята, зокрема |млн. гривень | |
|шляхом монтажу сучасних | | |
|великих телевізійних |----------------------------+--------------|
|екранів у всіх обласних |кількість постійно зайнятих | 56 |
|центрах, на курортах, у |осіб на рік | |
|місцях масового відпочинку,| | |
|фан-зонах | | |
|---------------------------+----------------------------+--------------|
|20. Забезпечення підготовки|сумарний податковий ефект, | 10 |
|та перепідготовки у вищих |млн. гривень | |
|навчальних закладах |----------------------------+--------------|
|стюардів, волонтерів, |кількість постійно зайнятих | 24 |
|працівників сфери |осіб на рік | |
|обслуговування, медичних | | |
|працівників та працівників | | |
|правоохоронних органів | | |
|---------------------------+----------------------------+--------------|
|21. Створення |сумарний податковий ефект, | 2 |
|організаційних та правових |млн. гривень | |
|умов для залучення |----------------------------+--------------|
|інвестицій |кількість постійно зайнятих | 4 |
| |осіб на рік | |
|---------------------------+----------------------------+--------------|
|Усього |сумарний податковий ефект, | 27741 |
| |млн. гривень | |
| |----------------------------+--------------|
| |кількість постійно зайнятих | 68900 |
| |осіб на рік | |
| |----------------------------+--------------|
| |кількість збережених робочих| 700000 |
| |місць | |
-------------------------------------------------------------------------

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 квітня 2010 р. N 357

Перелік
постанов Кабінету Міністрів
України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 107 "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 18, ст. 482).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 р. N 937 "Про внесення змін у додатки 1-3 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 82, ст. 2763).

3. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. N 205 "Про затвердження Порядку використання коштів Стабілізаційного фонду для виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 107" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 19, ст. 601).

4. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2009 р. N 448 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р. N 696 та від 22 лютого 2008 р. N 107" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 34, ст. 1167).

5. Пункти 2 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2009 р. N 793 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 59, ст. 2067) та пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених зазначеною постановою.

6. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1155 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 107 та від 1 липня 2009 р. N 718" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 84, ст. 2842).

7. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 107 та від 25 лютого 2009 р. N 205, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 2010 р. N 36 "Питання фінансування підготовки об'єктів інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу за рахунок коштів Стабілізаційного фонду" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 3, ст. 98).

8. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2010 р. N 73 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 7, ст. 329).

9. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 107 та від 20 січня 2010 р. N 36, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 239 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 758).

10. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 107 і від 20 січня 2010 р. N 36, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2010 р. N 313 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 27, ст. 1066).