Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 жовтня 2006 р. N 1379
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань діяльності
робочих органів, утворених Кабінетом
Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 555 від 28.03.20
07
N 646 від 20.04.20
07
N 926 від 11.07.20
07
N 207 від 19.03.20
08
N 564 від 25.06.20
08
N 749 від 17.07.20
09
N 1268 від 25.11.20
09
N 397 від 02.06.20
10 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності робочих органів, утворених Кабінетом Міністрів України, зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 жовтня 2006 р. N 1379

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України з питань діяльності робочих органів,
утворених Кабінетом Міністрів України

1. В абзаці другому пункту 9 Положення про Національну координаційну раду боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1993 р. N 343 "Про Національну координаційну раду боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України" (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 212; 1995 р., N 3, ст. 75; Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 4; 2006 р., N 7, ст. 360), слово "Постанови" замінити словом "Рішення", а слово "виконання" - словом "розгляду".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1994 р. N 883 "Про створення Української частини Двосторонньої українсько-словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 147 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 7, ст. 360):

1) абзац четвертий пункту 1 виключити;

2) у пункті 2 слово "виконання" замінити словами "розгляду центральними і місцевими органами виконавчої влади".

3. У Положенні про Державну міжвідомчу комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. N 897 "Про Державну міжвідомчу комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 426; Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1896):

1) абзац другий пункту 6 виключити;

2) пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, обов'язкові для розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями".

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 564 від 25.06.2008 )

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397 від 02.06.2010 )

6. У Положенні про Міжгалузеву раду з професійно-технічної освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. N 458 "Про створення Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 539; 2005 р., N 32, ст. 1933; 2006 р., N 7, ст. 360):

1) перше речення абзацу другого пункту 7 виключити;

2) пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. Рішення Міжгалузевої ради, прийняті у межах її компетенції, обов'язкові для розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями";

3) пункт 11 виключити.

( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397 від 02.06.2010 )

( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397 від 02.06.2010 )

9. У пункті 11 Положення про Міжвідомчий центр з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2000 р. N 1358 "Про реалізацію Указу Президента України від 3 липня 2000 р. N 849 "Про сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 35, ст. 1510; 2003 р., N 41, ст. 2173), слово "виконання" замінити словом "розгляду".

( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 646 від 20.04.2007 )

( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397 від 02.06.2010 )

( Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 555 від 28.03.2007 )

( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 749 від 17.07.2009 )

14. У пункті 9 Положення про Міжвідомчу комісію з питань транспортних коридорів та транзитної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 965 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань транспортних коридорів та транзитної політики" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1358), слова "центральних і місцевих органів" замінити словами "розгляду центральними та місцевими органами".

15. В абзаці третьому пункту 6 Положення про Міжвідомчу комісію з комплексного розв'язання проблем Чорнобильської АЕС, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2002 р. N 1926 "Про утворення Міжвідомчої комісії з комплексного розв'язання проблем Чорнобильської АЕС" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 51, ст. 2327; 2005 р., N 29, ст. 1711), слова "центральних та місцевих органів" замінити словами "розгляду центральними та місцевими органами".

( Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 397 від 02.06.2010 )

17. У пункті 8 Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань охорони культурної спадщини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1108 "Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони культурної спадщини" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1547), слово "органів" замінити словами "розгляду центральними та місцевими органами".

( Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 207 від 19.03.2008 )

19. У пункті 7 Положення про Міжвідомчу комісію з координації роботи, пов'язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. N 328 "Про утворення Міжвідомчої комісії з координації роботи, пов'язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 11, ст. 666), слово "виконання" замінити словом "розгляду".

20. У пункті 12 Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань координації та контролю за реалізацією проекту "Модернізація державної податкової служби України - 1", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2004 р. N 631 "Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань координації та контролю за реалізацією проекту "Модернізація державної податкової служби України - 1", який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 19, ст. 1341; 2005 р., N 52, ст. 3296), слова "органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в межах делегованих їм повноважень" замінити словами "розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади".

( Пункт 21 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1268 від 25.11.2009 )

22. У пункті 8 Положення про Координаційну раду з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2004 р. N 1365 "Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 42, ст. 2763; 2005 р., N 9, ст. 475), слова "міністерств, інших органів виконавчої влади" замінити словами "розгляду центральними та місцевими органами виконавчої влади".

( Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 926 від 11.07.2007 )

24. У пункті 4 Положення про Комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2005 р. N 875 "Про утворення Комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 37, ст. 2273), слово "органів" замінити словами "розгляду центральними та місцевими органами".