Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 червня 2010 р. N 449
Київ

Про затвердження переліку певних дій
щодо провадження господарської діяльності
або видів господарської діяльності, право на
вчинення яких набувається на підставі декларації
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства

Відповідно до статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, право на вчинення яких набувається на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, згідно з додатком.

2. У пункті 11-1 Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 7, ст. 285; 2003 р., N 23, ст. 1080; 2006 р., N 1-2, ст. 43; 2007 р., N 52, ст. 2097; 2008 р., N 69, ст. 2314; 2010 р. , N 7, ст. 326), слова "за декларативним принципом" замінити словами "за декларацією відповідності об'єкта (об'єктів) вимогам законодавства з питань пожежної безпеки".

3. Абзац перший пункту 3 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 923 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 80, ст. 2694; 2009 р., N 14, ст. 1370; 2010 р., N 1, ст. 16, N 8, ст. 390, N 12, ст. 583), після слів "не вимагається дозвіл" доповнити словами ", або будівельні роботи проводилися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2010 р. N 449

Перелік
певних дій щодо провадження господарської
діяльності або видів господарської діяльності,
право на вчинення яких набувається на підставі
декларації відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства

Роботи підвищеної небезпеки
(у сфері нагляду за охороною праці)

1. Здійснення контролю за якістю зварних з'єднань.

2. Здійснення радіологічного (дозиметричного) і піротехнічного контролю.

3. Виготовлення та випробування вантажозахватних пристроїв (стропів, траверсів, грейферів).

4. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд.

5. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами.

6. Роботи із застосуванням піротехнічних виробів.

7. Експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування харчової, переробної, поліграфічної, легкої та текстильної промисловості.

8. Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті більш як 1,3 метра.

9. Навчання з охорони праці, професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.

Будівельні роботи

10. Технічне переоснащення виробничих потужностей.