Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 червня 2010 р. N 537
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2010 р. N 537

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521):

1) абзац шостий пункту 11 після слів "за винятком" доповнити словами "безоплатно переданих конфіскованих транспортних засобів та";

2) пункт 41 доповнити абзацом такого змісту:

"Забороняється зняття з обліку для подальшого відчуження переданих безоплатно транспортних засобів, які зареєстровані відповідно до вимог пункту 11 цього Порядку без сплати мита та інших податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством під час імпорту автомобілів, без подання документів про внесення зазначених платежів. Не вважається відчуженням передача транспортного засобу іншому структурному підрозділу (територіальному органу) в межах одного органу державної влади.".

2. Пункт 12 Порядку обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2001 р. N 1724 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2345; 2002 р., N 18, ст. 941; 2006 р., N 14, ст. 989; 2007 р., N 10, ст. 368; 2008 р., N 89, ст. 2983), доповнити реченням такого змісту: "Передане безоплатно майно, зазначене в цьому пункті, може бути відчужене виключно за умови сплати мита та інших податків і зборів, передбачених законодавством під час його імпорту на територію України.".

3. Абзац другий пункту 14 Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 985 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1371; 2006 р., N 9, ст. 553, N 11, ст. 748, N 14, ст. 989; 2007 р., N 10, ст. 368; 2008 р., N 89, ст. 2983; 2009 р. , N 43, ст. 1451), доповнити реченням такого змісту: "Передане безоплатно майно, зазначене в цьому абзаці, може бути відчужене виключно за умови сплати мита та інших податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством під час його імпорту на територію України.".