Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення відповідальності за незаконне
поводження із спеціальними технічними засобами
негласного отримання інформації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток N 51, ст. 1122):

1) у частині першій статті 15 слова "придбання або зберігання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації" замінити словами "зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації";

2) назву та абзац перший статті 195-5 викласти у такій редакції:

"Стаття 195-5. Незаконне зберігання спеціальних технічних
засобів негласного отримання інформації

Незаконне зберігання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації";

3) у частині шостій статті 259 слова "придбанням або зберіганням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації" замінити словами "зберіганням спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації";

4) у пункті 5 частини другої статті 262 слова "придбанні або зберіганні спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації" замінити словами "зберіганні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації".

2. У статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ):

у частині другій слова та цифри "частиною 2 статті 202" виключити;

у частині четвертій цифри "202" виключити;

частину п'яту після цифр "191" доповнити цифрами "202".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 15 червня 2010 року
N 2339-VI