Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ( 3543-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 255) такі зміни:

1) друге речення абзацу восьмого статті 1 після слів "установ і організацій" доповнити словами "що залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень)";

2) абзац десятий статті 15 після слів "що належать до сфери їх управління" доповнити словами "або залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень)";

3) у статті 17:

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"доводять (встановлюють) мобілізаційні завдання (замовлення) до органів місцевого самоврядування, а в разі потреби також до місцевих органів виконавчої влади нижчого рівня з передачею їм необхідних фінансових ресурсів";

у тексті статті слова "що перебувають у державній або комунальній власності (у тому числі у спільній власності територіальних громад і передані до сфери їх управління)" виключити;

4) у статті 18:

в абзаці п'ятому слова "що перебувають у комунальній власності" виключити, а слово "або" замінити словом "які";

абзаци сьомий і восьмий викласти в такій редакції:

"доводять розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території відповідних населених пунктів і залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), та укладають з ними договори (контракти);

керують та здійснюють контроль за мобілізаційною підготовкою підприємств, установ і організацій, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень)".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 6 липня 2010 року
N 2433-VI