Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
02.07.2010 N 427

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 липня 2010 р. за N 562/17857

Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з надання
послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом відповідно
до видів робіт, визначених Законом
України "Про автомобільний транспорт"

Відповідно до статей 6 та 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), статті 9 Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) і постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" наказую:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), що додаються.

2. Головній державній інспекції на автомобільному транспорті (Майборода Ю.М.) забезпечити:

2.1. У встановленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2.2. Публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра транспорту та зв'язку України Баранова О.Г.

Міністр К.Єфименко

Затверджено
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
02.07.2010 N 427

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 липня 2010 р. за N 562/17857

Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з надання
послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом відповідно до видів
робіт, визначених Законом України
"Про автомобільний транспорт"

I. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про транспорт" ( 232/94-ВР ), "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), "Про дорожній рух" ( 3353-12 ), "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), "Про перевезення небезпечних вантажів" ( 1644-14 ), "Про приєднання України до Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР)" ( 2819-15 ) та визначають перелік організаційних, технічних ікваліфікаційних вимог, обов'язкових для виконання суб'єктами господарювання, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт", та суб'єктами господарювання, які мають чинні ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) і з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі (далі - ліцензіати), під час надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт".

1.2. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ).

1.3. Органом ліцензування, уповноваженим на здійснення ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), є Головна державна інспекція на автомобільному транспорті (далі - Головавтотрансінспекція).

Територіальні органи Головавтотрансінспекції в областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні управління) здійснюють функції з підготовки документів для видачі та переоформлення ліцензій з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) (далі - ліцензія), видачі дублікатів та копій ліцензій, визнання недійсними та анулювання ліцензій і подають їх на розгляд Головавтотрансінспекції.

1.4. Для отримання ліцензії, копії або дубліката ліцензії чи переоформлення ліцензії ліцензіат особисто або через уповноважений ним орган чи особу подає до Головавтотрансінспекції або відповідного територіального управління заяву згідно з додатком 1.

До заяви додаються документи, перелік яких встановлений статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та пунктом 39 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756, за формою згідно з додатком 2.

1.5. Рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі приймається Головавтотрансінспекцією у строк не пізніше 30 календарних днів з дня надходження до неї або відповідних територіальних управлінь заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до неї.

1.6. Ліцензія видається на такі види робіт:

надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами;

надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі;

надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;

надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами;

надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами;

надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі;

надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;

надання послуг з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами.

1.7. Ліцензія з надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів та (або) вантажів дає право ліцензіату надавати послуги з внутрішніх перевезень пасажирів та (або) вантажів.

1.8. Ліцензіат провадить свою діяльність з використанням автомобільного транспортного засобу (далі - автотранспортний засіб), тип якого відповідає виду здійснюваних робіт.

1.9. До ліцензії Головавтотрансінспекцією та територіальними управліннями видається ліцензійна картка на кожен автотранспортний засіб.

Ліцензійна картка є бланком суворої звітності, до якої заносяться реєстраційні дані ліцензії та автотранспортного засобу.

II. Загальні організаційні, технічні
та кваліфікаційні вимоги під час виконання робіт
з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом відповідно до видів
робіт, визначених Законом України
"Про автомобільний транспорт"

2.1. Під час виконання робіт з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ) (далі - надання послуг з перевезення), ліцензіат повинен дотримуватися вимог законодавства України про автомобільний транспорт.

2.2. Виконання робіт з надання послуг з перевезення здійснюється ліцензіатами на підставі ліцензії, виданої Головавтотрансінспекцією, за умови виконання організаційних, технічних та кваліфікаційних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами.

2.3. Ліцензіати, які виконують роботи з надання послуг з перевезення, зобов'язані:

2.3.1. Надавати послуги з перевезення відповідно до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 N 176 (далі - Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту), та Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.97 N 363, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.02.98 за N 128/2568 (далі - Правила перевезень вантажів);

2.3.2. Використовувати сертифіковані та дозволені для використання автотранспортні засоби;

2.3.3. Забезпечувати контроль технічного та санітарного стану автотранспортних засобів, проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв автотранспортних засобів із відповідною відміткою у дорожніх листах, якщо їх наявність передбачена законодавством України, а також їх належне ведення;

2.3.4. Забезпечувати проведення перевірки технічного та санітарного стану, технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.08.2008 N 974, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.2008 за N 794/15485, Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.03.98 N 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.98 за N 268/2708, інструкцій заводів - виробників автотранспортних засобів за допомогою осіб, відповідальних за технічний стан автотранспортних засобів (штатних працівників або відповідно до договору з суб'єктами господарювання), які мають відповідну кваліфікацію, вимоги до якої визначені у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 N 336, і у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск N 69 "Автомобільний транспорт", затвердженому наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 N 136;

2.3.5. Допускати до керування автотранспортними засобами водіїв, які мають безперервний стаж керування автотранспортним засобом відповідної категорії.

До безперервного стажу керування автотранспортними засобами включається робота водієм на автотранспортному засобі з максимально допустимою перервою, що не перевищує одного місяця та підтверджено витягом із трудової книжки або довідкою з місця роботи із зазначенням дати наказу про призначення особи на посаду, дати, з якої така особа працює водієм, марки закріпленого автотранспортного засобу і його номерного знака. Витяг із трудової книжки або довідка з місця роботи засвідчується підписом посадової особи і скріплюється печаткою.

Для самозайнятого автомобільного перевізника стаж керування автотранспортним засобом може також підтверджуватися наявністю національного або міжнародного посвідчення водія на право керування транспортними засобами.

2.3.6. Забезпечувати проведення з водіями інструктажів з безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень) відповідно до Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.08.2008 N 975, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2008 за N 776/15467 (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

2.3.7. Забезпечувати проведення інструктажів з питань безпеки дорожнього руху (автомобільних перевезень), охорони праці та пожежної безпеки за допомогою осіб, відповідальних за безпеку руху (перевезень), охорону праці та (або) пожежну безпеку (штатних працівників або відповідно до договору з суб'єктами господарювання), які мають необхідний рівень професійної кваліфікації (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

2.3.8. Організовувати роботу водіїв транспортних засобів, режими їх праці та відпочинку відповідно до положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, встановленого Мінтрансзв'язку;

2.3.9. Забезпечувати безпеку дорожнього руху в частині запобігання скоєнню дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП) шляхом координування та організації роботи структурних підрозділів - служби дорожнього руху або осіб, відповідальних за безпеку дорожнього руху (автомобільних перевезень), відповідно до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об'єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 N 227 (для ліцензіатів - юридичних осіб);

2.3.10. Забезпечувати водія автотранспортного засобу необхідними документами для виконання робіт з надання послуг з перевезення та дотримання виконання покладених на нього обов'язків передбачених законодавством України;

2.3.11. Організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг з перевезення, забезпечувати проходження особами відповідальними за технічний стан автотранспортних засобів, охорону праці та пожежну безпеку, а також особами, відповідальними за проведення медичних оглядів водіїв, навчання та (або) підвищення кваліфікації відповідно до вимог Порядку перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.08.2008 N 974, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.2008 за N 794/15485; Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 відповідно за N 231/10511 та N 232/10512; Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за N 1148/8469, Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 435/4656 (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

2.3.12. Забезпечувати водіїв санітарно-побутовими приміщеннями та обладнанням (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

2.3.13. Забезпечувати оформлення трудових відносин з персоналом автомобільного транспорту відповідно до положень трудового законодавства (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

2.3.14. Забезпечувати зберігання автотранспортних засобів відповідно до положень статті 21 Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 );

2.3.15. Вести облік ДТП, учасником яких став автотранспортний засіб ліцензіата, відповідно до Порядку обліку дорожньо-транспортних пригод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2005 N 538 (для ліцензіатів - юридичних осіб);

2.3.16. Розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху, проводити з персоналом автомобільного транспорту та водіями профілактичну роботу з дотримання вимог законодавства у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (крім автомобільних самозайнятих перевізників);

2.3.17. Організовувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги потерпілим від ДТП.

2.4. Ліцензіати зобов'язані надавати послуги з перевезення з використанням автотранспортних засобів, на які оформлено:

2.4.1. Відповідний реєстраційний документ, а у разі відсутності в автотранспортному засобі його власника, крім того, - свідоцтво про право спільної власності на такий автотранспортний засіб або реєстраційний чи інший засвідчений в установленому порядку документ, що підтверджує право користування чи розпорядження таким автотранспортним засобом;

2.4.2. Талон про проходження державного технічного огляду автотранспортного засобу;

2.4.3. Договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних автотранспортних засобів.

2.5. Ліцензіати зобов'язані допускати до роботи з надання послуг з перевезень водіїв автотранспортних засобів, які мають необхідний рівень професійної кваліфікації, стаж роботи не менше одного року водієм автотранспортних засобів, підтверджений відповідно до підпункту 2.3.5 пункту 2.3 цього розділу, і на яких оформлено:

2.5.1. Медичну довідку щодо придатності до керування автотранспортним засобом установленого зразка;

2.5.2. Страховий документ, що підтверджує особисте страхування водія від нещасних випадків на транспорті;

2.5.3. Документальне підтвердження проходження водіями щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів, а саме: відмітки медичного працівника в журналі щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв і в дорожньому листі, якщо їх наявність для даного виду автомобільних перевезень передбачено законодавством України.

2.6. Водії автотранспортних засобів, які протягом 12 і більше місяців до зарахування на відповідну роботу не працювали водіями або наймаються на роботу водіями вперше, допускаються до керування автотранспортними засобами після проходження стажування з практичного керування на відповідному автотранспортному засобі не менше 30 годин, а водії, які переводяться на нові для них марки або моделі автотранспортних засобів, повинні пройти стажування не менше 8 годин відповідно до вимог Порядку проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 05.08.2008 N 975, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2008 за N 776/15467.

2.7. Ліцензіати зобов'язані повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

III. Спеціальні організаційні, технічні
та кваліфікаційні вимоги під час виконання
робіт з надання послуг з внутрішніх та міжнародних
перевезень пасажирів автобусами

3.1. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів автобусами, зобов'язані:

3.1.1. Забезпечувати попередній та поточний продаж квитків на проїзд в автобусі та перевезення багажу;

3.1.2. Забезпечувати відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) та вимог Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.96 N 959, обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті пасажирів та кондукторів (у разі використання їх праці);

3.1.3. Здійснювати перевезення пасажирів на міжміських та міжнародних маршрутах з обов'язковим наданням їм місць для сидіння у кількості, передбаченій технічною характеристикою автобуса та визначеній у реєстраційних документах на нього;

3.1.4. Здійснювати перевезення пасажирів лише в салоні автобуса, не використовуючи при цьому кабіну, що відповідно до конструкції автобуса відокремлена від салону;

3.1.5. Здійснювати відправлення (прибуття) автобусів приміських, міжміських, міжнародних автобусних маршрутів загального користування тільки з автостанцій (на автостанції), а в разі їх відсутності - із зупинок (на зупинки), передбачених розкладом руху;

3.1.6. Направляти у рейс двох водіїв у разі надання послуг з перевезень на автобусних маршрутах протяжністю понад 500 км;

3.1.7. Здійснювати організацію та контроль за своєчасним проходженням водіями медичного огляду відповідно до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів у відведеному для цього приміщенні;

3.1.8. Забезпечувати дотримання персоналом вимог законодавства про автомобільний транспорт;

3.1.9. Розміщувати візуальну інформацію в автобусах відповідно до вимог Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;

3.1.10. Забезпечувати відповідність класу та категорії автобусів, за допомогою яких надаються послуги з перевезення, видам та режимам руху відповідно до Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 12.04.2007 N 285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за N 499/13766;

3.1.11. Допускати до надання послуг з перевезення організованих груп дітей водіїв, які мають стаж керування автобусами не менше п'яти років.

3.2. Ліцензіатам, які надають послуги з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами, дозволяється здійснювати перевезення стоячих пасажирів на приміських та міських маршрутах автобусами, що за своєю конструкцією мають місця для стоячих пасажирів у кількості, передбаченій технічною характеристикою автобуса та визначеній у реєстраційних документах на цей автобус, а також допускати до здійснення таких перевезень водіїв, які мають необхідний рівень професійної кваліфікації, стаж роботи, підтверджений відповідно до положень підпункту 2.3.5 пункту 2.3., розділу II цих Ліцензійних умов, і на яких оформлено національне посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії "D1", та (або) "D", та (або) "D1E", та (або) "DE", зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 N 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів".

3.3. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів автобусами, повинні мати досвід роботи на внутрішніх перевезеннях не менше ніж три роки та зобов'язані:

3.3.1. Виконувати вимоги міжнародних конвенцій (угод), що регламентують виконання міжнародних автомобільних перевезень та які ратифіковані Україною (до яких приєдналась Україна);

3.3.2. Виконувати вимоги національного законодавства країн, територією яких здійснюватиметься перевезення пасажирів;

3.3.3. Забезпечувати виконання водіями норм щодо періодів керування, відпочинку та перерв, а також інших вимог ЄУТР;

3.3.4. Використовувати автобуси, на яких відповідно до вимог ЄУТР встановлено контрольні пристрої (тахографи), розміщено розпізнавальні знаки України та які мають понад 20 місць для сидіння пасажирів;

3.3.5. Допускати до перевезень водіїв, які досягли 21 року, мають необхідний рівень професійної кваліфікації, стаж керування автотранспортними засобами не менше трьох років, підтверджений відповідно до підпункту 2.3.5 пункту 2.3 розділу ІІ цих Ліцензійних умов, і на яких оформлено міжнародне або національне посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії "D", зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 N 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів".

IV. Спеціальні організаційні, технічні
та кваліфікаційні вимоги під час виконання робіт
з надання послуг з внутрішніх та міжнародних
перевезень пасажирів на таксі або з надання послуг
з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів
легковими автомобілями на замовлення

4.1. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів на таксі, зобов'язані:

4.1.1. Забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв відповідно до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів у відведеному для цього приміщенні;

4.1.2. Надавати вищезазначені послуги у порядку черги на стоянках таксі та на шляху прямування, а також на замовлення (звичайне, термінове, нічне) - усне, письмове чи за телефоном;

4.1.3. Забезпечувати на вимогу пасажира видачу чека або іншого документа, що підтверджує надання послуг з перевезення;

4.1.4. Допускати до надання послуг з перевезення легкові автомобілі, обладнані розпізнавальним ліхтарем оранжевого кольору, встановленим на даху легкового автомобіля, діючим таксометром, сигнальним ліхтарем із зеленим та червоним світлом, розташованим у верхньому правому кутку лобового скла, та на дверцятах яких з лівого і правого боків нанесено композиції з квадратів, розташованих у шаховому порядку;

4.1.5. Забезпечувати належне оформлення, ведення та наявність в автотранспортному засобі, що використовується як таксі, сервісної книжки, якщо її наявність передбачена законодавством України.

4.2. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення, зобов'язані надавати такі послуги тільки за попередньою домовленістю із замовником цих послуг.

4.3. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі або легковими автомобілями на замовлення, зобов'язані допускати до надання таких послуг водіїв, які досягли 21 року та мають необхідний рівень професійної кваліфікації, стаж роботи, підтверджений відповідно до підпункту 2.3.5 пункту 2.3 розділу II цих Ліцензійних умов, і на яких оформлено національне посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії "В", зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 N 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів".

4.4. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів на таксі або легковими автомобілями на замовлення, повинні мати досвід роботи на внутрішніх перевезеннях не менше ніж три роки та зобов'язані:

4.4.1. Виконувати вимоги міжнародних конвенцій (угод), що регламентують виконання міжнародних автомобільних перевезень та які ратифіковані Україною (до яких приєдналась Україна);

4.4.2. Виконувати вимоги національного законодавства країн, територією яких здійснюватиметься перевезення пасажирів;

4.4.3. Контролювати виконання водіями, допущеними до надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів, норм щодо періодів керування, відпочинку та перерв;

4.4.4. Використовувати таксі (легкові автомобілі на замовлення), на яких відповідно до вимог ЄУТР розміщено розпізнавальні знаки України;

4.4.5. Допускати до перевезень водіїв, які досягли 21 року, мають стаж керування автотранспортними засобами не менше 3-х років, підтверджений відповідно до положень підпункту 2.3.5 пункту 2.3 розділу ІІ цих Ліцензійних умов, і на яких оформлено міжнародне або національне посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії "В", зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 N 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів";

4.4.6. Забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв відповідно до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів у відведеному для цього приміщенні;

4.4.7. Розміщувати в салоні таксі (легкового автомобіля на замовлення) інформацію щодо свого повного найменування, даних, що містяться в ліцензії, та номерів телефонів регіональних управлінь (відділів) захисту прав споживачів.

V. Спеціальні організаційні, технічні
та кваліфікаційні вимоги під час виконання
робіт з надання послуг з внутрішніх та міжнародних
перевезень вантажів вантажними автомобілями,
причепами, напівпричепами

5.1. Ліцензіати, які надають послуги з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами, зобов'язані:

5.1.1. Забезпечити наявність у водіїв, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів, письмових інструкцій на випадок аварії або надзвичайних ситуацій;

5.1.2. Здійснювати перевезення вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами, конструкція яких передбачає перевезення вантажів відповідної категорії (виду) та на які оформлено свідоцтво про допуск вантажного автомобіля, причепа, напівпричепа до перевезення небезпечних вантажів відповідної категорії (виду) (у разі перевезення небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами);

5.1.3. Допускати до таких перевезень водіїв, на яких оформлені національні посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії "С", транспортними засобами з причепами та напівпричепами категорії "Е", зразки яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 N 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів", та у випадку здійснення перевезень небезпечних вантажів - свідоцтво про підготовку водіїв автотранспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі;

5.1.4. Забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв відповідно до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за N 435/4656, з проведенням таких медичних оглядів у відведеному для цього приміщенні.

5.2. Ліцензіати, які надають послуги з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами, напівпричепами, повинні мати досвід роботи на внутрішніх перевезеннях не менше ніж три роки та зобов'язані:

5.2.1. Виконувати вимоги міжнародних конвенцій (угод), що регламентують виконання міжнародних автомобільних перевезень та які ратифіковані Україною (до яких приєдналась Україна);

5.2.2. Виконувати вимоги національного законодавства країн, територією яких здійснюватиметься перевезення пасажирів;

5.2.3. Контролювати виконання водіями, допущеними до надання послуг з міжнародних перевезень вантажів, норм щодо періодів керування, відпочинку та перерв, а також інших вимог згідно з ЄУТР;

5.2.4. Здійснювати перевезення вантажів автотранспортними засобами, які мають розпізнавальні знаки України.

5.2.5. Використовувати вантажні автомобілі, на яких відповідно до вимог ЄУТР встановлено контрольні пристрої (тахографи);

5.2.6. Допускати до перевезень водіїв, які досягли 21 року, мають відповідну кваліфікацію, стаж керування автотранспортними засобами і на яких оформлено міжнародне або національне посвідчення водія на право керування транспортними засобами категорії "С", транспортними засобами з причепами та напівпричепами категорії "Е", зразки яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 N 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів";

5.2.7. Забезпечити проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв.

Начальник Головної державної інспекції
на автомобільному транспорті Ю.М.Майборода

Додаток 1
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з надання послуг
з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним
транспортом відповідно
до видів робіт, визначених
Закон
ом України
"Про автомобільний
транспорт"

               ЗАЯВА

про ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
(видачу або переоформлення ліцензії, видачу дубліката
ліцензії або копії ліцензії)

Заявник _________________________________________________________,
(найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи)

__________________________________________________________________
(серія, номер паспорта, коли і ким виданий - для фізичної
особи)

Керівник _________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові та посада
керівника - для юридичної особи)

Організаційно-правова форма ______________________________________
__________________________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи або
ідентифікаційний номер за ДРФО фізичної особи ____________________
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи ____________________________________________________________
Тел./факс ___________________ E-mail ___________________
Поточний рахунок N ________________ в ___________________________
__________________________________________________________________
(найменування банку)

Найменування філій, інших відокремлених підрозділів ______________
__________________________________________________________________
Місцезнаходження філій, інших відокремлених підрозділів __________
__________________________________________________________________
Тел./факс _______________________________________________________
Керівник філії (відокремленого підрозділу) _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з
надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України
"Про автомобільний транспорт", та із Законом України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ознайомлений.

"____" _____________ 20__ року
__________________________________________________________________
М.П. (підпис, прізвище, ім'я, по батькові особи, що подала заяву)

__________________________________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка
прийняла заяву та склала опис)

Додаток 2
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з надання послуг
з перевезення пасажирів
і вантажів автомобільним
транспортом відповідно
до видів робіт, визначених
Законом України
"Про автомобільний
транспорт"

              ВІДОМОСТІ
       про матеріально-технічне забезпечення
      суб'єкта господарювання, його кваліфікаційні
        та інші можливості для забезпечення
        здійснення господарської діяльності
     з перевезення пасажирів і вантажів відповідно
      до видів робіт, визначених Законом України
         "Про автомобільний транспорт"

__________________________________________________________________
           (найменування заявника)

   1. Відомості  про  зберігання  автотранспортних  засобів:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
           (адреса, стислий опис)

   2. Відомості про перевірку технічного стану автотранспортного
засобу (якщо передбачено законодавством України): ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   (місце проведення, стислий опис споруд та обладнання)

   3. Відомості  про  проведення  технічного  обслуговування
автотранспортних  засобів  (якщо  передбачено  законодавством
України): ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   (місце проведення, стислий опис споруд та обладнання)

   4. Відомості про проведення ремонту автотранспортних засобів
(якщо передбачено законодавством України): _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   (місце проведення, стислий опис споруд та обладнання)

   5. Відомості про забезпечення проведення медичних оглядів
(якщо передбачено законодавством України): _______________________
__________________________________________________________________
     (місцезнаходження обладнаного медичного кабінету
          медичного працівника тощо)

   6. Відомості про досвід роботи зі здійснення внутрішніх
перевезень на договірних засадах не менше ніж три роки (для
ліцензіатів, які мають намір виконувати роботи з надання послуг з
міжнародних перевезень пасажирів та (або) вантажів): _____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
      (вид перевезень, які здійснював ліцензіат,
           та період їх здійснення)

   7. Список  власних   автотранспортних   засобів   або
автотранспортних засобів, що використовуються на інших законних
підставах (для суб'єктів  господарювання,  які  мають  намір
здійснювати внутрішні перевезення пасажирів автобусами):

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Реєстра- | Марка  | Модель |  Тип  |  Рік  |Серія та |  Дата  |Назва, дата і |Строк дії |Пасажиромісткість|
|з/п| ційний |автотранс-|автотранс-|автотранс-| випуску | номер  |реєстрації|номер реєстра-|документа |автотранспортного|
|  |  номер | портного | портного | портного |автотранс-|свідоцтва |автотранс-| ційного чи |  на  |засобу      |
|  |автотранс-| засобу | засобу | засобу | портного |  про  | портного |іншого засвід-|  право |         |
|  | портного |     |     |     | засобу |реєстрацію| засобу |  ченого в  |керування,|         |
|  | засобу |     |     |     |     |автотранс-|     | установленому| користу- |         |
|  |     |     |     |     |     | портного |     |  порядку  | вання чи |         |
|  |     |     |     |     |     | засобу |     | документа що |розпоряд- |         |
|  |     |     |     |     |     |     |     | пидтверджує | ження  |         |
|  |     |     |     |     |     |     |     |право користу-|автотранс-|         |
|  |     |     |     |     |     |     |     |  вання чи  | портним |         |
|  |     |     |     |     |     |     |     |розпорядження | засобом |         |
|  |     |     |     |     |     |     |     | автотранс- |     |         |
|  |     |     |     |     |     |     |     |  портним  |     |         |
|  |     |     |     |     |     |     |     |  засобом  |     |         |
|---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+----------+-----------------|
| 1 |   2  |   3  |   4  |  5   |  6   |  7   |   8  |   9    |  10  |    11    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   8. Список власних    автотранспортних   засобів   або
автотранспортних засобів, що використовуються на інших законних
підставах (для суб'єктів господарювання,  які   мають  намір
здійснювати внутрішні  перевезення   пасажирів  на таксі,
легковими автомобілями на замовлення):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Реєстра- | Марка  | Модель |  Тип  |Рік випуску| Серія та номер | Дата реєстрації | Назва, дата і |  Строк дії  |
|з/п| ційний |автотранс-|автотранс-|автотранс-|автотранс- | свідоцтва про |автотранспортного|   номер   | документа на  |
|  | номер  | портного | портного | портного | портного |  реєстрацію  |   засобу   |реєстраційного |право керування,|
|  |автотранс-| засобу  | засобу | засобу |  засобу |автотранспортного|         |  чи іншого  |користування чи |
|  |портного |     |     |     |      |   засобу   |         | засвідченого в | розпорядження |
|  | засобу |     |     |     |      |         |         | установленому |автотранспортним|
|  |     |     |     |     |      |         |         |  порядку   |  засобом   |
|  |     |     |     |     |      |         |         | документа, що |        |
|  |     |     |     |     |      |         |         | підтверджує  |        |
|  |     |     |     |     |      |         |         |   право   |        |
|  |     |     |     |     |      |         |         |користування чи |        |
|  |     |     |     |     |      |         |         | розпорядження |        |
|  |     |     |     |     |      |         |         |автотранспортним|        |
|  |     |     |     |     |      |         |         |  засобом   |        |
|---+----------+----------+----------+----------+-----------+-----------------+-----------------+----------------+----------------|
| 1 |  2   |  3   |  4   |   5  |   6   |    7    |    8    |    9    |    10    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   9. Список   власних  автотранспортних   засобів   або
автотранспортних засобів, що використовуються на інших законних
підставах (для  суб'єктів   господарювання, які мають намір
здійснювати внутрішні   перевезення   вантажів  вантажними
автомобілями, причепами та напівпричепами):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Реєстра- | Марка  | Модель |  Тип  |  Рік  |Серія та |  Дата  |Назва, дата і |Строк дії |Повна маса|
|з/п| ційний |автотранс-|автотранс-|автотранс-| випуску | номер  |реєстрації|номер реєстра-|документа |автотранс-|
|  |  номер | портного | портного | портного |автотранс-|свідоцтва |автотранс-| ційного чи |  на  | портного |
|  |автотранс-| засобу | засобу | засобу | портного |  про  | портного |іншого засвід-|  право | засобу |
|  | портного |     |     |     | засобу |реєстрацію| засобу |  ченого в  |керування,|     |
|  | засобу |     |     |     |     |автотранс-|     | установленому| користу- |     |
|  |     |     |     |     |     | портного |     |  порядку  | вання чи |     |
|  |     |     |     |     |     | засобу |     | документа що |розпоряд- |     |
|  |     |     |     |     |     |     |     | пидтверджує | ження  |     |
|  |     |     |     |     |     |     |     |право користу-|автотранс-|     |
|  |     |     |     |     |     |     |     |  вання чи  | портним |     |
|  |     |     |     |     |     |     |     |розпорядження | засобом |     |
|  |     |     |     |     |     |     |     | автотранс- |     |     |
|  |     |     |     |     |     |     |     |  портним  |     |     |
|  |     |     |     |     |     |     |     |  засобом  |     |     |
|---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------------+----------+----------|
| 1 |   2  |   3  |   4  |  5   |  6   |  7   |   8  |   9    |  10  |  11  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   10. Список власних автотранспортних засобів (для  суб'єктів
господарювання, які мають намір здійснювати міжнародні перевезення
пасажирів автобусами, на таксі,  легковими  автомобілями  на
замовлення):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Реєстраційний| Марка  | Модель |  Тип  |Рік випуску| Серія та номер |  Строк дії  |Пасажиромісткість,|
|з/п|  номер  |автотранс-|автотранс-|автотранс-|автотранс- | свідоцтва про | свідоцтва про | кількість місць |
|  | автотранс- | портного | портного | портного | портного |  реєстрацію  |  реєстрацію  | для сидіння в  |
|  |  портного | засобу | засобу | засобу | засобу  |автотранспортного|автотранспортного|автотранспортному |
|  |  засобу  |     |     |     |      |   засобу   |   засобу   |   засобі   |
|---+-------------+----------+----------+----------+-----------+-----------------+-----------------+------------------|
| 1 |   2   |   3  |  4   |   5  |   6   |    7    |    8    |    9     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   11. Список власних автотранспортних засобів (для  суб'єктів
господарювання, які мають намір здійснювати міжнародні перевезення
вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Реєстраційний| Марка  | Модель |  Тип  |Рік випуску| Серія та номер |  Строк дії  |  Повна маса  |
|з/п|  номер  |автотранс-|автотранс-|автотранс-|автотранс- | свідоцтва про | свідоцтва про |автотранспортного|
|  | автотранс- | портного | портного | портного | портного |  реєстрацію  |  реєстрацію  |   засобу   |
|  |  портного | засобу | засобу | засобу | засобу  |автотранспортного|автотранспортного|         |
|  |  засобу  |     |     |     |      |   засобу   |   засобу   |         |
|---+-------------+----------+----------+----------+-----------+-----------------+-----------------+-----------------|
| 1 |   2   |   3  |  4   |   5  |   6   |    7    |    8    |    9    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   12. Відомості про   спеціальне  обладнання таксі  (для
ліцензіатів, які мають намір здійснювати  перевезення  пасажирів
на таксі):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Реєстраційний |  Марка |  Тип  | Серійний |  Наявність  | Наявність |  Наявність   |  Наявність   |
|з/п|   номер   |таксометра|таксометра|  номер |розпізнавального| сигнального |  нанесених   |  нанесених   |
|  |автотранспортного|     |     |таксометра|  ліхтаря   | ліхтаря із |  композицій  | композицій з  |
|  |   засобу   |     |     |     | оранжевого  | зеленим та | з квадратів,  |  квадратів,  |
|  |         |     |     |     |  кольору,   | червоним  | розташованих  | розташованих у |
|  |         |     |     |     | встановленого | світлом,  |  у шаховому  |шаховому порядку |
|  |         |     |     |     |  на даху   |розташованого|  порядку на  | на дверцятах  |
|  |         |     |     |     |  автомобіля  | у верхньому |  дверцятах  |автотранспортного|
|  |         |     |     |     |        |правому кутку|автотранспортного|засобу з правого |
|  |         |     |     |     |        |лобового скла| засобу з лівого |   боку    |
|  |         |     |     |     |        |       |   боку    |         |
|---+-----------------+----------+----------+----------+----------------+-------------+-----------------+-----------------|
| 1 |    2    |  3   |  4   |  5   |    6    |   7   |    8    |    9    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Підпис керівника юридичної
 особи, або фізичної особи,
 або уповноваженої особи  ______________ ______________________
                (підпис)   (прізвище та ініціали)
     М.П.