Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 серпня 2010 р. N 689
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 545 від 13 червня 2012
р.)

Про внесення зміни до переліку ділянок надр
(родовищ корисних копалин), що можуть надаватися
у користування на умовах, визначених угодами
про розподіл продукції

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 308 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 12, ст. 802; 2008 р., N 68, ст. 2277), зміну, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2010 р. N 689

Зміна,
що вноситься до переліку ділянок надр
(родовищ корисних копалин), що можуть
надаватися у користування на умовах,
визначених угодами про розподіл
продукції ( 308-2006 )

Розділ "Континентальний шельф Чорного моря" ( 308-2006 ) доповнити такою позицією:

"
-------------------------------------------------------------------------------
|Найменування |Найменування| Місцезнаходження | Стан | Вид |
|ділянки надр | корисних | |геологічного | корис-|
| (родовища) | копалин | | вивчення та |тування|
| | | | кількість |надрами|
| | | | запасів | |
|-------------+------------+----------------------------+-------------+-------|
|площа Таврія |горючі |площа (5749,5 кв. |проведено |гео- |
| |корисні |кілометра), обмежена |пошуково- |логічне|
| |копалини |такими координатами: |розвідувальні|вив- |
| |(нафта і | |роботи, |чення, |
| |газ) | |попередньо |у тому |
| | | |розвідані |числі |
| | | |запаси - |дослід-|
| | | |177,6 млн. |но-про-|
| | | |тонн |мислова|
| | | |умовного |роз- |
| | | |палива |робка |
| | | | |з |
| | | | |подаль-|
| | | | |шим |
| | | | |видобу-|
| | | | |ванням |
|-------------+------------+----------------------------+-------------+-------|
| | | | північна | східна | | |
| | | | широта | довгота | | |
|-------------+------------+--+------------+------------+-------------+-------|
| | |1.|44град27'43"|35град52'11"| | |
|-------------+------------+--+------------+------------+-------------+-------|
| | |2.|44град25'48"|35град52'17"| | |
|-------------+------------+--+------------+------------+-------------+-------|
| | |3.|44град03'11"|35град53'27"| | |
|-------------+------------+--+------------+------------+-------------+-------|
| | |4.|44град00'15"|36град02'31"| | |
|-------------+------------+--+------------+------------+-------------+-------|
| | |5.|43град26'04"|36град10'57"| | |
|-------------+------------+--+------------+------------+-------------+-------|
| | |6.|43град25'35"|35град27'32"| | |
|-------------+------------+--+------------+------------+-------------+-------|
| | |7.|43град18'30"|34град50'06"| | |
-------------------------------------------------------------------------------".