Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.08.2010 N 149

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2010 р.за N 818/18113

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1272 від 04.12.20
12)

Про затвердження Порядку доведення до відома
суб'єктів первинного фінансового моніторингу
переліку осіб, пов'язаних із здійсненням
терористичної діяльності або стосовно яких
застосовано міжнародні санкції

Відповідно до частини восьмої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) щодо доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, наказую:

1. Затвердити Порядок доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, що додається.

2. Затвердити Інструкцію з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 26.04.2006 N 84 "Про затвердження Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20.06.2006 за N 726/12600 (із змінами).

4. Департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу (Ковальчук А.Т.) спільно з Юридичним управлінням (Гаєвський І.М.) забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Сахненко О.М.

Голова С.Г.Гуржій

Затверджено
Наказ Державного комітету
фінансового моніторингу
України
27.08.2010 N 149

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2010 р.за N 818/18113

Порядок
доведення до відома суб'єктів первинного
фінансового моніторингу переліку осіб,
пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

1. Цей Порядок, розроблений з метою реалізації статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ), визначає процедуру доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (далі - Перелік осіб).

2. Перелік осіб (зміни до нього) формується та затверджується Державним комітетом фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) протягом трьох робочих днів з дати надходження відомостей (документів) та інформації, зазначених у пунктах 2 і 3 Порядку формування переліку осіб, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 N 745.

3. Перелік осіб (зміни до нього) доводиться Держфінмоніторингом до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у файлах форматів XML та PDF за структурою та реквізитами, визначеними в Інструкції з унесення інформації до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

4. Розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу Переліку осіб (змін до нього, Переліку осіб із змінами до нього на поточну дату) здійснюється не пізніше наступного робочого дня з моменту їх затвердження та супроводжується відповідним повідомленням у розділі новин цього сайту.

5. З метою проведення фінансового моніторингу суб'єкт первинного фінансового моніторингу завантажує Перелік осіб (зміни до нього, Перелік осіб із змінами до нього на поточну дату) з офіційного сайту Держфінмоніторингу.

Директор Департаменту взаємодії та координації
системи фінансового моніторингу А.Т.Ковальчук