Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 вересня 2010 р. N 903
Київ

Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 4 березня 1996 р. N 295 і
від 25 червня 2001 р. N 702

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. N 295 "Про затвердження Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні" (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 253; Офіційний вісник України, 2000 р., N 50, ст. 2156; 2002 р., N 27, ст. 1260; 2006 р., N 23, ст. 1720; 2007 р., N 89, ст. 3252) і від 25 червня 2001 р. N 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1178) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 вересня 2010 р. N 903

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 4 березня 1996 р. N 295
і від 25 червня 2001 р. N 702

1. Друге речення абзацу третього пункту 21 Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. N 295, після слів "зберігання реєстраційних документів" доповнити словами ", покриття інших витрат, пов'язаних з утриманням Мінприроди відповідно до законодавства, крім видатків на оплату праці працівників Міністерства, придбання автотранспортних засобів, меблів, мобільних телефонів, ноутбуків та проведення ремонту кабінетів".

2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" у графі "Вид витрат" позицію "Мінприроди" після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"інші витрати, пов'язані з утриманням Мінприроди відповідно до законодавства, крім видатків на оплату праці працівників Міністерства, придбання автотранспортних засобів, меблів, мобільних телефонів, ноутбуків та проведення ремонту кабінетів".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.