Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 жовтня 2010 р. N 911
Київ

Про внесення змін до Порядку залучення
інвесторів для будівництва та/або реконструкції
об'єктів у рамках підготовки та проведення
в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку залучення інвесторів для будівництва та/або реконструкції об'єктів у рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. N 711 (Офіційний вісник України, 2008 p., N 62, ст. 2088; 2010 р., N 45, ст. 1486), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2010 р. N 911

Зміни,
що вносяться до Порядку залучення інвесторів
для будівництва та/або реконструкції об'єктів
у рамках підготовки та проведення в Україні
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу ( 711-2008 )

1. У пункті 3:

в абзаці другому слова "центральний та місцевий" замінити словами "центральний та/або місцевий";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"учасник - суб'єкт господарювання, допущений до участі у конкурсі.".

2. У пункті 4:

в абзаці першому слова "не менш як дев'ять" замінити словами "не менше п'яти";

абзац другий викласти в такій редакції:

"До складу конкурсної комісії входять представники замовника, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади із забезпечення здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Мінекономіки та центрального або місцевого органу виконавчої влади, який прийняв рішення про проведення конкурсу, а також можуть бути запрошені представники інших центральних та/або місцевих органів виконавчої влади.".

3. У пункті 7 слова "не менш як дві третини" замінити словами "не менше половини".

4. Пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Замовник забезпечує не пізніше ніж за 10 днів до дати попереднього розкриття конкурсних пропозицій опублікування в газетах "Урядовий кур'єр" та/або "Голос України", а також розміщення на офіційному веб-сайті замовника та/або Інформаційного центру "Україна-2012" оголошення про проведення конкурсу українською та англійською мовами.".

5. Абзац восьмий пункту 13 після слів "до об'єкта" доповнити словами "(у разі наявності)".

6. У пункті 15 цифри "30" замінити цифрами "10".

7. Абзац другий пункту 16 після слів "державну реєстрацію" доповнити словами "(для нерезидентів - апостилізовані або легалізовані)".

8. У пункті 24:

абзаци другий і четвертий виключити;

абзаци п'ятий і шостий викласти в такій редакції:

"досвід реалізації подібних проектів учасником і залученими ним співвиконавцями;

найбільш вигідна та надійна пропозиція щодо джерел, порядку та обсягів фінансування проекту;".

9. Абзац дев'ятий пункту 26 після слів "підписується всіма" доповнити словами "присутніми на засіданні".

10. У пункті 27 слово "п'яти" замінити словом "трьох".

11. В абзаці першому пункту 28 цифри "30" замінити цифрами "10".

12. У пункті 30:

в абзаці першому слово "п'ятиденний" замінити словом "дводенний";

в абзаці другому слово "триденний" замінити словом "дводенний".