Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 жовтня 2010 р. N 962
Київ

Питання використання у 2010 році
коштів Стабілізаційного фонду

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Здійснити перерозподіл коштів Стабілізаційного фонду ( 2154-17 ) в сумі 30 млн. гривень шляхом зменшення обсягу видатків за напрямом, передбаченим пунктом 4 частини першої статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ), і збільшення обсягу видатків за напрямом, передбаченим пунктом 11 частини першої статті 74 зазначеного Закону ( 2154-17 ), спрямувавши їх на реконструкцію Палацу спорту "Дружба" в м. Донецьку.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2010 р. N 962

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 1 додатка 2 до Державної цільової соціальної програми "Хокей України", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. N 1194 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 76, ст. 2818; 2010 р., N 67, ст. 2423):

у графі "найменування показника" слова "кількість нових спортивних споруд" замінити словами "кількість нових та реконструйованих спортивних споруд";

у графі "найменування заходу":

слова "проектування та будівництво спортивних споруд із штучним льодом" замінити словами і цифрами "проектування та будівництво спортивних споруд із штучним льодом, у тому числі реконструкція в м. Донецьку Палацу спорту "Дружба", просп. Ілліча, 93а";

слова "будівництво та підключення інженерних мереж" замінити словами "проектування, будівництво та підключення інженерних мереж".

2. У додатках 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297, N 75, ст. 2664):

1) пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:

"7. Прогнозовані обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

-------------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
|фінансування|фінансування|---------------------------------------------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|державні |65636,78 |3083,46 |3118,46 |23673,38|28828,52|6932,96 |
|кошти | | | | | | |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|у тому | | | | | | |
|числі: | | | | | | |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|державний |34710,49 |3083,46 |3118,46 |9384,22 |12191,39|6932,96 |
|бюджет | | | | | | |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|державна |30926,29 | | |14289,16|16637,13| |
|підтримка | | | | | | |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|місцеві |5997,9 |506,56 |581,94 |1514,2 |2834,77 |560,43 |
|бюджети | | | | | | |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|інші джерела|71327,35 |6871,4 |9967,91 |23803,33|28326,55|2358,16 |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|Усього |142962,03 |10461,42|13668,31|48990,91|59989,84|9851,55";|
-------------------------------------------------------------------------

2) у додатку 2:

у пункті 7:

позицію "будівництво та забезпечення розвитку метрополітену у містах:" викласти в такій редакції:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування заходу |Головний розпорядник |Джерела |Прогнозовані обсяги фінансування, млн. гривень |
| |бюджетних коштів, |фінансування |------------------------------------------------------|
| |інвестор | |усього | у тому числі за роками |
| | | | |--------------------------------------------|
| | | | |2008 |2009 | 2010 |2011 |2012 |
|---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|будівництво та | | | | | | | | |
|забезпечення розвитку| | | | | | | | |
|метрополітену у | | | | | | | | |
|містах: | | | | | | | | |
|---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Києві |Національне агентство |державний |400 | | |400 | | |
| | |бюджет | | | | | | |
|---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Донецьку | -"- | -"- |470 | | |470 | | |
|---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Харкові | -"- | -"- |250 | | |250 | | |
|---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Усього | -"- | -"- |1120 | | |1120"; | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "Разом за завданням 7" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за | | | | | | | | | | |9379,53 |375,34 |404,36 |3536,05 |3828,39 |1235,34 |
|завданням 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державний |5368,63 |45,04 |79,9 |2529,89 |1942,36 |771,44 |
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |місцевий |3867,3 |330,3 |324,46 |979,86 |1768,73 |463,9"; |
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | |інші |143,6 | | |26,3 |117,3 | |
| | | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "Усього за Програмою" викласти в такій редакції:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Усього за | | | | | | | | | | |142962,03|10461,42|13668,31|48990,91|59989,84|9851,55 |
| Програмою | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
|у тому числі | | | | | | | | | |державні кошти |65636,78 |3083,46 |3118,46 |23673,38|28828,52|6932,96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | | | |зокрема: | | | | | | |
| |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | | | |державний |34710,49 |3083,46 |3118,46 |9384,22 |12191,39|6932,96 |
| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | | | |державна |30926,29 | | |14289,16|16637,13| |
| | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | |
| |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | | | |місцеві бюджети|5997,9 |506,56 |581,94 |1514,2 |2834,77 |560,43 |
| |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | | | |інші джерела |71327,35 |6871,4 |9967,91 |23803,33|28326,55|2358,16".|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 р. N 412 "Питання використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для будівництва спортивних споруд з штучним льодом відповідно до Державної цільової соціальної програми "Хокей України" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 43, ст. 1411, N 67, ст. 2423, N 72, ст. 2579):

1) у пункті 2 постанови ( 412-2010 ) цифри "150000" замінити цифрами "101389,3";

2) у Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для будівництва спортивних споруд з штучним льодом відповідно до Державної цільової соціальної програми "Хокей України", затвердженому зазначеною постановою ( 412-2010 ):

у пункті 1 слова "будівництва спортивних споруд" замінити словами "будівництва та реконструкції спортивних споруд";

абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

"Одержувач бюджетних коштів визначається головним розпорядником.";

абзац перший пункту 3 після слів "з штучним льодом" доповнити словами "та реконструкції Палацу спорту "Дружба" в м. Донецьку".

4. У підпункті 7 пункту 3 Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення інвестицій в інфраструктурні об'єкти, об'єкти соціально-культурної сфери, капітальні видатки бюджетних установ та інші першочергові загальнодержавні заходи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2010 р. N 472 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 47, ст. 1527, N 50, ст. 1657, N 52, ст. 1740, N 57, ст. 1944, N 58, ст. 2006, N 65, ст. 2276, ст. 2277, N 67, ст. 2423, N 70, ст. 2528, N 74, ст. 2616), цифри "71389,3" замінити цифрами "101389,3".