Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
09.09.2010 N 1239

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 жовтня 2010 р. за N 943/18230

Про внесення змін до Умов та Правил
здійснення підприємницької діяльності
з виробництва електричної енергії

Відповідно до Законів України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), "Про природні монополії" ( 1682-14 ) та Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 N 213 (у редакції Указу Президента України від 21.04.98 N 335), Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Унести до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ від 08.02.96 N 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.04.96 за N 174/1199, такі зміни:

пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Ліцензіат разом із спорідненими підприємствами може здійснювати ліцензовану діяльність, якщо обсяги виробленої ними електричної енергії не перевищують 33 відсотки (50 відсотків для енергокомпанії атомних електростанцій) загального обсягу електричної енергії, виробленої всіма виробниками електричної енергії в Україні за минулий календарний рік";

пункт 2.3 виключити;

пункт 2.4 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.5-2.11 вважати пунктами 2.3-2.9 відповідно.

2. Управлінню ліцензування забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії С.Тітенко