Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 листопада 2010 р. N 1037
Київ

Про затвердження Порядку зарахування
до державного бюджету коштів, що отримуються
установами України, які функціонують за кордоном

Відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 45 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 2010 р. N 1037

Порядок
зарахування до державного бюджету коштів,
що отримуються установами України,
які функціонують за кордоном

1. Цей Порядок визначає механізм зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються установами України, які функціонують за кордоном (далі - кошти).

2. Установи України, які функціонують за кордоном, відкривають у банківських установах держави місцезнаходження поточні рахунки.

3. Кошти, перераховані платниками на відкриті в банківських установах держави місцезнаходження поточні рахунки установ України, які функціонують за кордоном, є доходами державного бюджету і не перераховуються на рахунки Державного казначейства.

4. Головні розпорядники коштів, у підпорядкуванні яких перебувають установи України, які функціонують за кордоном, і Мінфін забезпечують зарахування до державного бюджету коштів, а Державне казначейство - відображення таких коштів в обліку та звітності про виконання державного бюджету.

5. Відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних із зарахуванням коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.