Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів
України у зв'язку з прийняттям Закону України
"Про передачу об'єктів права державної
та комунальної власності"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 48, ст.292 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 436-IV від 16.01.20
03, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144
N 2755-VI від 02.12.20
10 -
набирає чинності з 01.01.2011 р. )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР ) Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до деяких законів України такі зміни:

1. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170):

частину першу статті 26 доповнити пунктом 51 такого змісту:

"51) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність";

частину першу статті 43 доповнити пунктом 32 такого змісту:

"32) надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад, у державну власність".

( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV від 16.01.2003 )

( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 6 жовтня 1998 року
N 163-XIV