Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення
відповідальності за втручання
в діяльність транспорту

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у статті 109:

у частині першій:

в абзаці першому слова "а також підкладання на залізничні колії предметів, які можуть спричинити порушення руху поїздів" виключити;

в абзаці другому слова "від одного до трьох" замінити словами "від семи до п'ятнадцяти";

в абзаці другому частини другої слова "від одного до трьох" замінити словами "від десяти до тридцяти", а слова "від чотирьох до семи" замінити словами "від двадцяти до шістдесяти";

в абзаці другому частини третьої слова та цифри "від 0,5 до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян" замінити словами "від двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

в абзаці другому частини четвертої слова "від одного до трьох" замінити словами "від десяти до двадцяти", а слова "від чотирьох до семи" замінити словами "від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти";

в абзаці другому частини п'ятої слова "від чотирьох до семи" замінити словами "від десяти до двадцяти";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"Підкладання на залізничні колії предметів, які можуть спричинити порушення руху поїздів, -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) в абзаці другому частини першої статті 110 слова "від одного до трьох" замінити словами "від десяти до тридцяти";

3) у статті 136:

в абзаці другому частини першої слова "від трьох до п'яти" замінити словами "від десяти до тридцяти";

в абзаці другому частини другої слова "від трьох до семи" замінити словами "від десяти до тридцяти";

4) у статті 222:

у частині першій слова та цифри "частини перша, друга, третя і четверта статті 109" замінити словами та цифрами "частини перша, друга, третя, четверта і шоста статті 109";

у пункті 1 частини другої:

в абзаці першому слова та цифри "частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 109" замінити словами та цифрами "частинами першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109";

в абзаці другому слова та цифри "частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 109" замінити словами та цифрами "частинами першою, другою, третьою, четвертою і шостою статті 109", а слова "перевищувати чотирьох" замінити словами "перевищувати двадцяти";

5) абзац четвертий частини другої та частину третю статті 224 викласти в такій редакції:

"начальник Управління відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці та його заступники, начальники служб (загонів) відомчої воєнізованої охорони залізниць та їх заступники, начальники відділів (секторів) Управління відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці, начальники відділів (секторів) служби (загону) відомчої воєнізованої охорони залізниць та їх заступники, начальники команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони залізниць та їх заступники, старші інструктори та інструктори служб (загонів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, начальники відділень команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів, начальники груп воєнізованої охорони залізниць, старші в місці розташування станцій посадові особи відомчої воєнізованої охорони залізниць";

"Розмір штрафу, що накладається начальниками пасажирських поїздів (механіками-бригадирами пасажирських поїздів), дорожніми майстрами, начальниками відділень команд (пожежних поїздів) відомчої воєнізованої охорони залізниць, метрополітенів, не може перевищувати двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2. У Кримінальному кодексі України ( 2341-14 ), (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131):

1) в абзаці другому частини першої статті 277 слова "до ста" замінити словами "від п'ятдесяти до двохсот п'ятдесяти";

2) в абзаці другому частини першої статті 279 слова "до п'ятдесяти" замінити словами "від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти".

3. Частину другу статті 12 Закону України "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183) після слів "транспорті загального користування" доповнити словами "розгляд справ про адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 2 грудня 2010 року
N 2742-VI