Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 14 Закону України
"Про інформацію" щодо захисту інформації

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 14 Закону України "Про інформацію" ( 2657-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650) такі зміни:

1) у частинах першій та шостій після слова "поширення" доповнити словом "захист";

2) після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Захист інформації - це комплекс правових, організаційних, інформаційно-телекомунікаційних засобів і заходів, спрямованих на запобігання неправомірним діянням щодо інформації".

У зв'язку з цим частини п'яту та шосту вважати відповідно частинами шостою та сьомою.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 30 листопада 2010 року
N 2724-VI