Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 16, ст.126 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2735-VI від 02.12.20
10 )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. В абзаці третьому частини першої статті 11 Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 8, ст. 62) слово "стандартам" замінити словами "вимогам, встановленим відповідно до закону".

( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2735-VI від 02.12.2010 )

3. Пункт 3 статті 15 Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 289) доповнити реченнями такого змісту: "Результати випробувань, проведених зазначеними лабораторіями (центрами), у подальшому не потребують підтвердження іншими акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами). Повторні випробування за визначеними характеристиками цієї продукції не проводяться, крім випадків, коли відповідно до законодавства встановлена недостовірність результатів випробувань. Сертифікації продовольчої сировини та харчових продуктів тваринного походження здійснюються після проведення ветеринарно-санітарної експертизи та видачі відповідних ветеринарних документів".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 лютого 2003 року
N 540-IV