Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо надання земельних ділянок
працівникам культури, освіти та охорони здоров'я,
що проживають у сільській місцевості

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 4, ст.83 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2778-VI від 14.12.20
10 -
набирає чинності з 12.01.2011 р. )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України ( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27; 2003 р., N 28, ст. 213):

1) у статті 25:

а) частину першу після слів "працівникам цих підприємств, установ та організацій" доповнити словами "працівникам державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я, розташованих на території відповідної ради";

б) частину третю викласти в такій редакції:

"3. Землі у приватну власність особам, зазначеним у частині першій цієї статті, передаються безоплатно";

в) частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Особи, зазначені у частині першій цієї статті, мають гарантоване право одержати свою земельну частку (пай), виділену в натурі (на місцевості)";

г) друге речення частини шостої викласти в такій редакції: "Загальний розмір обчисленої для приватизації площі сільськогосподарських угідь поділяється на загальну кількість осіб, зазначених у частині першій цієї статті";

ґ) частину сьому доповнити абзацом другим такого змісту:

"Розміри земельних ділянок, що виділяються для працівників державних та комунальних закладів, підприємств і організацій культури, освіти та охорони здоров'я та пенсіонерів з їх числа, які проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, не можуть перевищувати норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства";

д) у частині дев'ятій слова "працівниками цих підприємств, установ та організацій, а також пенсіонерами з їх числа" замінити словами "особами, зазначеними в частині першій цієї статті";

2) абзац другий пункту 8 розділу X "Перехідні положення" після слів "сільськогосподарських акціонерних товариств" доповнити словами "та працівники державних і комунальних закладів освіти, культури та охорони здоров'я, розташованих на території відповідної ради".

( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2778-VI від 14.12.2010 )

3. Частину першу статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19, N 11, ст. 93; 1994 р., N 41, ст. 376; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст.250) доповнити пунктом "м" такого змісту:

"м) безоплатне одержання у власність земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, розташованих на території відповідної ради, із земель сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, що приватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не більше норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства.

Дія пункту "м" не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку (пай) та земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства, крім випадків успадкування права на земельну частку (пай), земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства відповідно до закону".

4. Абзац другий частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 15, ст. 228, N 17-18, ст.250) замінити двома абзацами такого змісту:

"Вони мають право на безоплатне одержання у власність земельної ділянки в межах земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, розташованих на території відповідної ради, із земель сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарської установи та організації, що приватизуються, або земель запасу чи резервного фонду, але не більше норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства.

Дія абзацу другого цієї частини не поширюється на громадян, які раніше набули право на земельну частку (пай) та земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства, крім випадків успадкування права на земельну частку (пай), земельні ділянки для ведення особистого підсобного господарства чи для ведення особистого селянського господарства відповідно до закону".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 квітня 2004 року
N 1694-IV