Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 33
Закону України "Про карантин рослин"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до статті 33 Закону України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 19-20, ст. 167) такі зміни:

частину першу доповнити реченням такого змісту: "У разі виявлення карантинного організму на територіях, на яких розташовуються об'єкти виробництва, зберігання або переробки зернових, олійних і зернобобових культур, карантинний режим запроваджується в межах відповідного району";

у частині третій слова "повідомляє осіб, що розташовані, перебувають або проживають у регульованій зоні" замінити словами "оприлюднює таке рішення в офіційних друкованих виданнях";

доповнити частинами п'ятою і шостою такого змісту:

"Карантинний режим скасовується органом, що прийняв рішення про його запровадження, за поданням відповідних головних державних інспекторів з карантину рослин або державних інспекторів з карантину рослин.

У рішенні про скасування карантинного режиму обов'язково зазначаються:

обставини, що спричинили скасування карантинного режиму;

час, з якого скасовується карантинний режим".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 21 грудня 2010 року
N 2817-VI