Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 січня 2011 р. N 9
Київ

Про внесення змін до Порядку ведення
Єдиного державного реєстру судових рішень

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 740 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1623; 2009 р., N 74, ст. 2533), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 січня 2011 р. N 9

Зміни,
що вносяться до Порядку ведення
Єдиного державного реєстру судових рішень ( 740-2006 )

1. Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

"Судові рішення про надання дозволів на проведення окремих слідчих дій або оперативно-розшукових заходів у кримінальних справах включаються до Реєстру після винесення постанови (ухвали) про закриття справи чи постановлення вироку.".

2. Доповнити Порядок пунктами 14-1 та 19-1 такого змісту:

"14-1. Електронні копії судових рішень про надання дозволів на проведення окремих слідчих дій або оперативно-розшукових заходів у кримінальних справах надсилаються адміністраторові Реєстру з відміткою "Тимчасове обмеження доступу.";

"19-1. Електронні копії судових рішень про надання дозволів на проведення окремих слідчих дій або оперативно-розшукових заходів у кримінальних справах, які надійшли до адміністратора Реєстру з відміткою "Тимчасове обмеження доступу", відкриваються для загального доступу після надходження повідомлення органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи або електронної копії постанови (ухвали) про закриття справи чи вироку.".