Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 квітня 2009 р. N 358
Київ

( Дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента
N 277/2009 від 30.04.20
09 - Указ втратив
чинність на підставі Указу Президента
N 434/2009 від 13.06.20
09 )

Про внесення змін у додаток до постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2001 р. N 702 та
Положен
ня про виробництво, зберігання,
продаж марок акцизного збору
з голографічними захисними елементами
і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1251 від 27.12.20
10 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1178) та Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору з голографічними захисними елементами і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 567 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 17, ст. 761, N 42, ст. 2224, N 45, ст. 2357; 2004 р., N 12, ст. 748; 2005 р., N 16, ст. 838, N 22, ст. 1211; 2008 р., N 21, ст. 594), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2009 р. N 358

Зміни,
що вносяться у додаток до постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2001 р. N 702
та Положення про виробництво, зберігання,
продаж марок акцизного збору
з голографічними захисними елементами
і маркування алкогольних напоїв
та тютюнових виробів ( 567-2003 )

1. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 графу "Вид витрат" позиції "Державна податкова адміністрація" викласти у такій редакції:

"витрати, що
пов'язані з
виробництвом,
транспортуван-
ням і
створенням
матеріально-
технічної бази
для зберігання
марок акцизного
збору,
фінансуванням
заходів з
виконання
основних
функцій органів
державної
податкової
служби і не
забезпечені
коштами
загального
фонду
державного
бюджету за
відповідною
бюджетною
програмою, за
винятком
видатків на
оплату праці

витрати,
пов'язані із
забезпеченням
фінансування
заходів з
обслуговування
платників
податків, за
винятком
видатків на
оплату праці".

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1251 від 27.12.2010 )