Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 січня 2011 р. N 26
Київ

Про внесення зміни до пункту 2 Інструкції
з діловодства за зверненнями громадян в органах
державної влади і місцевого самоврядування,
об'єднаннях громадян, на підприємствах,
в установах, організаціях незалежно від форм
власності, в засобах масової інформації

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміну до пункту 2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 348 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 85), доповнивши його абзацом такого змісту:

"На вимогу громадянина, який подав звернення до організації, на першому аркуші копії звернення проставляється штамп із зазначенням найменування організації, дати надходження та вхідного номера звернення. Така копія повертається громадянинові.".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ