Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 січня 2011 р. N 22
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань надання
державної допомоги підприємствам та організаціям
громадських організацій інвалідів та визнання такою,
що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів
України від 27 липня 1998 р. N 1138

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань надання державної допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1138 "Про реалізацію підпункту 5.2.1 Закону України "Про податок на додану вартість" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 30, ст. 1124).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 січня 2011 р. N 22

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань надання державної допомоги підприємствам
та організаціям громадських організацій інвалідів

1. У підпункті 1 пункту 3 Положення про Комісію з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2000 р. N 1888 "Про утворення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 52, ст. 2265; 2001 р., N 13, ст. 553; 2007 р., N 86, ст. 3155; 2010 р., N 101, ст. 3631):

в абзаці другому слово "валовий" виключити, а слова "Законів України "Про податок на додану вартість", "Про оподаткування прибутку підприємств" і "Про плату за землю" замінити словами "Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) і Податкового кодексу України ( 2755-17 )";

абзац третій виключити.

2. В абзаці другому пункту 3 Типового положення про регіональну комісію з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів в Автономній Республіці Крим, області, мм. Києві і Севастополі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2001 р. N 637 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 23, ст. 1035; 2007 р., N 86, ст. 3156; 2010 р., N 101, ст. 3631), слово "валовий" виключити, а слова "Законів України "Про податок на додану вартість", "Про оподаткування прибутку підприємств" і "Про плату за землю" замінити словами "Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) і Податкового кодексу України ( 2755-17 )".

3. У пункті 2 Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1010 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 60, ст. 2377; 2010 р., N 101, ст. 3631):

підпункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

"2) фонд оплати праці інвалідів, що працюють на підприємстві, в організації, становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що належать до складу витрат згідно з правилами оподаткування податком на прибуток підприємств;

3) сума витрат підприємства, організації з переробки (обробки, інших видів перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів (послуг), які використовуються для виготовлення товарів (надання послуг) безпосередньо підприємствами, організаціями, становить не менш як 8 відсотків ціни постачання таких виготовлених товарів (наданих послуг);";

у підпункті 5 слова "з питань визначення механізму та порядку отримання пільг з оподаткування" виключити.