Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 1197-VІІ від 10 квітня 2014 ро
ку)

Про внесення змін до статті 2 Закону України
"Про здійснення державних закупівель"
щодо закупівель товарів та послуг
у сфері природних монополій та суміжних ринків

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471, N 35-36, ст. 491, N 46, ст. 548) такі зміни:

1) частину третю доповнити абзацами восьмим - одинадцятим такого змісту:

"електрична енергія, її постачання, передача та розподіл;

природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподілу та постачання;

теплова енергія, її постачання та транспортування;

послуги з централізованого опалення, водопостачання та водовідведення";

2) у частині четвертій:

в абзаці третьому слова "природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподілу та постачання" виключити;

абзаци шостий і сьомий виключити;

в абзаці восьмому слова "централізоване постачання теплової енергії" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 11 січня 2011 року
N 2900-VI