Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про заходи,
спрямовані на забезпечення сталого функціонування
підприємств паливно-енергетичного комплексу"
щодо порядку погашення заборгованості

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430; 2008 р., N 27-28, ст. 253; 2009 р., N 15, ст. 191; 2010 р., N 4, ст. 36) такі зміни:

1. У пункті 1.8 статті 1 цифри та слова "1 січня 2005 року" замінити цифрами та словами "1 січня 2007 року".

2. У статті 3:

у пункті 3.4 цифри та слова "1 січня 2011 року" замінити цифрами та словами "1 січня 2013 року";

абзац шостий пункту 3.7 після слів "примусового виконання рішень щодо цього підприємства" доповнити словами "із стягнення заборгованості, яка виникла до 1 січня 2012 року", а після слів "крім рішень про виплату заробітної плати" доповнити словами "вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв'язку з трудовими відносинами".

3. у статті 10:

у підпункті 10.1 слова "до десяти років" замінити словами "до двадцяти років";

у підпункті 10.2.1 пункту 10.2 слова "на десять років" замінити словами "на двадцять років".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

затвердити нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 13 січня 2011 року
N 2940-VI