Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо виконання військового обов'язку

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ( 3543-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 255; 2010 р., N 46, ст. 538):

1) абзац другий статті 1 після слів "інших утворених відповідно до законів України військових формувань" доповнити словами "а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту";

2) абзац тринадцятий частини першої статті 21 після слів "облік військовозобов'язаних" доповнити словами "у тому числі резервістів";

3) у статті 22:

абзац другий частини першої після слів "військових комісаріатів" доповнити словами "(військовозобов'язані Служби безпеки України - за викликом Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України)";

частини третю і п'яту викласти в такій редакції:

"3. Під час мобілізації громадяни, які підлягають призову на військову службу (крім тих, що проходять службу у військовому резерві), зобов'язані з'явитися на збірні пункти у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних посвідченнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів (військовозобов'язані Служби безпеки України - керівників органів, де вони перебувають на військовому обліку). Резервісти зобов'язані з'явитися до військових частин у строки, визначені командирами військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві";

"5. Призов громадян на військову службу (крім тих, що проходять службу у військовому резерві) під час мобілізації або залучення їх для використання як працівників Збройних Сил України, інших військових формувань здійснюють місцеві органи виконавчої влади через військові комісаріати (військовозобов'язаних Служби безпеки України - Центральне управління або регіональні органи Служби безпеки України). Резервістів на військову службу під час оголошення мобілізації призивають командири військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві".

2. У Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2009 р., N 36-37, ст. 511; 2010 р., N 12, ст. 117):

1) у статті 37:

абзац перший частин п'ятої і шостої після слів "військових комісаріатах" доповнити словами "(військовозобов'язаних Служби безпеки України у Центральному управлінні або регіональних органах Служби безпеки України)";

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"7. Взяття на військовий облік військовозобов'язаних Служби безпеки України здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 );

2) частину другу статті 39 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

3. Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 13 січня 2011 року
N 2926-VI