Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 лютого 2011 р. N 75
Київ

Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України з питань діяльності
Державної служби фінансового моніторингу

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2011 р. N 75

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України з питань діяльності
Державної служби фінансового моніторингу

1. У Положенні про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. N 1896 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2674; 2006 р., N 46, ст. 3085):

1) в абзаці першому пункту 10 слова "Мінекономіки", "Державна податкова адміністрація", "ГоловКРУ, Держкомстат, Держпідприємництво, Держкомзем" замінити відповідно словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі", "Державна податкова служба", "Державна фінансова інспекція, Державна служба статистики, Державна реєстраційна служба, Державне агентство земельних ресурсів";

2) у додатку до Положення ( 1896-2003 ) у графі "Найменування державного органу, що забезпечує подання інформації" слова "Мінекономіки", "Державна податкова адміністрація", "Держкомстат", "Держкомзем", "ГоловКРУ", "Держпідприємництво" замінити відповідно словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі", "Державна податкова служба", "Державна служба статистики", "Державне агентство земельних ресурсів", "Державна фінансова інспекція", "Державна реєстраційна служба".

2. У Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 746 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2260):

1) у пункті 4 слова "Держкомпідприємництво, ДПА" замінити словами "Державна реєстраційна служба, Державна податкова служба";

2) у третьому реченні пункту 5 слова "Держкомпідприємництвом, ДПА" замінити словами "Державною реєстраційною службою, Державною податковою службою".

3. У тексті постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 747 "Деякі питання організації фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2261) та назві порядків, затверджених зазначеною постановою ( 747-2010 ), слова "Державний комітет фінансового моніторингу" в усіх відмінках замінити словами "Державна служба фінансового моніторингу" у відповідному відмінку.

4. У назві та постановляючій частині постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 759 "Про затвердження Порядку надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державного комітету фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2273) і назві Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слова "Державного комітету фінансового моніторингу" замінити словами "Державної служби фінансового моніторингу".

5. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 765 "Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2279) слова "на засіданні відповідного урядового комітету затверджується Державним комітетом фінансового моніторингу" замінити словами "з Міністерством фінансів затверджується Державною службою фінансового моніторингу".

6. У назві та постановляючій частині постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2010 р. N 775 "Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державного комітету фінансового моніторингу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2288) і назві Порядку, затвердженого зазначеною постановою ( 775-2010 ), слова "Державного комітету фінансового моніторингу" замінити словами "Державної служби фінансового моніторингу".