Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 9 Закону України
"Про порядок направлення підрозділів
Збройних Сил України до інших держав"

Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 9 Закону України "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав" ( 1518-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 19, ст. 144) викласти в такій редакції:

"Стаття 9. Порядок комплектування підрозділів
Збройних Сил України, що направляються
до інших держав

Комплектування посад у підрозділах Збройних Сил України, що направляються до інших держав для участі в міжнародних миротворчих операціях у складі миротворчих контингентів, здійснюється виключно в добровільному порядку.

З військовослужбовцем, який проходить службу за контрактом та направляється до іншої держави для участі в міжнародних миротворчих операціях у складі миротворчих контингентів, підписується додаток до укладеного з ним контракту про проходження військової служби, що є невід'ємною частиною цього контракту, в якому зазначаються умови та порядок проходження військової служби у складі підрозділу, що направляється до іншої держави.

Безперервний строк служби осіб військового і роботи цивільного персоналу у складі підрозділів Збройних Сил України, направлених до іншої держави, не може перевищувати одного року".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 15 лютого 2011 року
N 3025-VI