Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ

Про внесення змін і доповнень до деяких
декретів Кабінету Міністрів України про податки

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 26, ст.281 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 168/97-ВР від 03.04.
97, ВВР, 1997, N 21, ст.156
N 889-IV від 22.05.20
03, ВВР, 2003, N 37, ст.308

Кодексом
N 2755-VI від 02.12.20
10 -
набирає чинності з 01.01.2011 р. )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміни і доповнення до таких декретів Кабінету Міністрів України про податки:

( Підпункт 1 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону N 889-IV від 22.05.2003 )

( Підпункт 2 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону N 168/97-ВР від 03.04.97 )

( Підпункт 3 пункту 1 втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

4) У статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито":

пункт 6 доповнити словами "а також пов'язаних з виплатою грошової компенсації, поверненням майна або відшкодуванням його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" ( 962-12 );

доповнити статтю пунктом 35 такого змісту:

"35) державні органи приватизації - за позовами, з якими вони звертаються до суду та арбітражного суду, в усіх справах, пов'язаних із захистом майнових інтересів держави, а також за проведення аукціонів, за операції з цінними паперами".

2. Статтю 7 Закону України "Про державний бюджет України на 1993 рік" ( 3091-12 ) доповнити словами "який не включає податок на добавлену вартість".

3. Зупинити дію:

з 6 січня 1993 року пункту 18 статті 20 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543) в частині звільнення від оподаткування доходів, а також пункту 1 статті 21 цього Закону щодо пільги, передбаченої пунктом 18 статті 20;

пункту 3 статті 27 Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" ( 2009-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 14, ст.186);

пункту 3 статті 14 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190);

частини четвертої статті 19 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" ( 400-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453);

постанови Верховної Ради України від 16 вересня 1992 року "Про розмір податку на добавлену вартість на окремі м'ясні вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 40, ст. 593);

на 1993 рік починаючи з 15 квітня пункту 1 статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 14-92 "Про податок на добавлену вартість".

4. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

м. Київ, 30 квітня 1993 року
N 43-93

Опубліковано: "Голос України", 21 травня 1993 року